NORLA

NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler våren 2018

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Koritzinsky jeg har ennå ikke sett verden
Roskva Koritzinsky
I Have not yet Seen The World

Faglitteratur

Berg verdensteater hd
Thomas Reinertsen Berg
Theatre of the World

Barn og ungdom

Mathismoen grønne greier cover
Ole Mathismoen
Green Stuff