NORLA

NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ordninger for oversettelsesstøtte og reisestøtte her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Via UDs Land i sør-prosjekt er særskilte midler også satt av til videreutvikling av samarbeidet mellom litteraturmiljøene i Norge og i land i sør. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

Norske forfattere i utlandet

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler våren 2015

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Bok 632
Kristine Næss
Only Human

Faglitteratur

Bok 583
Tore Rem
Knut Hamsun – The Journey to Hitler

Barn og ungdom

Bok 615
Øyvind Torseter
Mule Boy