NORLA

NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ordninger for oversettelsesstøtte og reisestøtte her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler høsten 2017

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Enger pust for meg hd
Cecilie Enger
Breathe for Me

Faglitteratur

Fatland grensen hd
Erika Fatland
The Border

Barn og ungdom

P e omslag
Espen Dekko
P+E