NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

NORLA

16.-29. april

Ny sesong på NORLAs Oversetterhotell

Bondeheimen booking.com

Vi gleder oss til å ta i mot fire nye oversettere av norsk litteratur til NORLAs oversetterhotell i Oslo, hotell Bondeheimen.
Denne våren blir åttende sesong med dette populære tilbudet.

Les mer om NORLAs oversetterhotell og tidligere gjester her.

26.-29. april

Norske forfattere til Montreal og bransjemøte i Canada

2018 blue metropolis festival canada

Nordic Spring Literary Program på Blue Metropolis Festival i Montreal, Canada, får besøk av forfatterne Morten A. Strøksnes, Torkil Damhaug og Heidi Sævareid. I den anledning arrangerer NORLA et bransjemøte den 26. april om norsk og canadisk litteratur i samarbeid med den norske ambassaden i Canada, NORLAs søsterorganisasjon Livres Canada Books og Blue Metropolis Festival.

Se hele programmet her.

Besøk Blue Metropolis Festivals nettsider.

27. april

Søknadsfrist: Litteratur ut i verden

Litteraturagenter og oversettere norla. foto ebba d. drolshagen

Innovasjon Norge lanserer et nytt eksportprogram i samarbeid med NORLA som skal hjelpe litterære agenter med å selge mer norsk litteratur til utlandet.

Som en del av regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring har Innovasjon Norge fått i oppdrag å gjennomføre et eksportprogram for norske litterære agenter i samarbeid med NORLA. “Litteratur ut i verden” (LUV) skal bidra til å styrke norsk litteraturs konkurransekraft i internasjonale markeder, bygge solide agenturer som kan representere norske forfattere internasjonalt, og bruke Bokmessen i Frankfurt i 2019 som en strategisk arena for å selge norsk litteratur.

Les utlysningen

(Foto: Ebba D. Drolshagen)

03. mai

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd

Møte i NORLAs skjønnlitterære råd (for søknader om oversettelsesstøtte med frist 1.4.).

Les mer om oversettelsesstøtten her.

13. mai

Bransjetreff i Wien

NORLA holder bransjetreff i den norske ambassaden i Wien torsdag 14. juni for inviterte forleggere, presse og litteraturinteresserte. Forfatter Ivo de Figueiredo vil presentere seg selv og sitt forfatterskap. NORLA vil orientere om norsk litteratur generelt, norsk forlagsbransje og gjestelandssatsingen.

15. mai

Prosjektstøtte til deltakelse i kulturprogrammet i Frankfurt-satsingen

NORLA kan bidra med prosjektstøtte til profesjonelle norske kunst- eller kulturaktørers deltakelse i Frankfurt-satsingen 2019. En forutsetning for tildeling er at prosjektet har forankring hos en tysk samarbeidspartner og at tiltaket finner sted i Tyskland i 2019, fortrinnsvis i løpet av høsten.

Les mer.

29. mai-01. juni

NORLA til New York Rights Fair

2018 new york rights fair

I slutten av mai arrangeres for første gang New York Rights Fair. NORLA deltar og deler stand med våre nordiske søsterorganisasjoner (NordLit).
Tirsdag 29. mai arrangerer vi bransjetreff i residensen til den norske generalkonsulen og har invitert tre norske barne- og ungdomsbokforfattere: Kari Stai, Bjørn F. Rørvik og Ingunn Thon for å presentere seg og sine forfatterskap for inviterte amerikanske forleggere.

Les mer om The International Adult & Children’s Content & Licensing Marketplace here.

29. mai-03. juni

NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

2018 norsk litt.festival lillehammer logo svart uten bakgrunn web liten 2

Internasjonalt forleggerseminar
NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Interessen for å komme til Oslo og Lillehammer øker stadig, og i år inviteres skjønnlitterære forleggere fra Frankrike, Nederland, Polen og engelskspråklige land. Første dag møtes forleggerne norske kolleger i Oslo. Dagen etter drar de på besøksrunde til noen sentrale norske forlag, før de tar toget til Lillehammer. I tillegg til et kulturelt program, får de her presentasjoner av en gruppe aktuelle norske skjønnlitterære forfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.

Oversetterseminar
NORLA har i 23 år hatt seminarer for oversettere på Lillehammer under litteraturfestivalen. I år holder vi et oversetterseminar viet skjønnlitteratur for voksne, og har invitert oversettere til engelsk, fransk, polsk og nederlandsk.

30. mai-06. juni

Oversetterseminar/bokmesse i Kiev og Lviv

30. mai – 6. juni reiser NORLA til Ukraina sammen med to av vårens nye stemmer. Vi vil delta i flere arrangementer om litteratursamarbeid ved bokmessen i Kiev, Gudrun Skretting skal presentere sin rykende ferske oversettelse til ukrainsk, Øystein Morten vil holde foredrag om norske vikinger i Kiev-Riket. I etterkant av Kiev reiser vi alle for å holde oversetterseminar i Lviv der det finnes et aktivt universitetsmiljø og mange norskoversettere.
Besøket arrangeres i samarbeid med den norske ambassaden i Kiev.

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

03.-06. juni

Oversetterworkshop, Cluj

NORLA ved Margit Walsø og forfatter Lotta Elstad deltar i en oversetterworkshop ved universitetet i Cluj, Romania, der det finnes et aktivt norskmiljø.
Lotta Elstad er en av fem forfattere som deltar i NORLAs program “Nye stemmer” denne våren.
Les mer om henne her.

Alt om NORLAs Nye stemmer-program har vi samlet her.

Les mer om norskmiljøet i Cluj og kvinnen vi kan takke for dette, Sanda Tomescu Baciu, her.

06.-08. juni

Lektormøte Kiel

Hvert år bidrar NORLA til rundt 30 forfatter- og foreleserbesøk ved utenlandske universiteter der det undervises i norsk. Ingen andre land har så mange høyere læresteder med norskundervisning som Tyskland. I Kiel i juni møtes alle Tysklands norsklektorer til en stor konferanse. NORLA deltar for å informere om vår satsning i Tyskland i de kommende par årene.

11.-15. juni

Norsk-finsk agentutveksling

2018 flag pins norway finland

Den interessevekkende tittelen finsk-norsk agentutveksling er ikke navnet på en roman av Le Carré, men et samarbeid mellom NORLA og FILI – Finnish Literature Exchange. Norske litteraturagenter kan søke på et to dagers opphold i Helsinki hvor de kan møte finske forleggere som er interessert i norske bøker.
Finske agenter vil reise på et tilsvarende opplegg til Oslo. Besøket i Helsinki vil finne sted 11.-12. juni, besøket i Oslo 14.-15. juni.

Norske forfattere i utlandet