Om NORLA

NORLAs styre

Styret i NORLA blir oppnevnt av bokbransjens organisasjoner,
Universitetet i Oslo og Det Kgl. Utenriksdepartement.

Styrets leder: Aslak Sira Myhre
Nasjonalbiblioteket

Styrets nestleder: Helene Uri
Den norske Forfatterforening

Styrets medlemmer:

Taran L. Bjørnstad, Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Tore Slaatta, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening

Frode Helland, Universitetet i Oslo

Mads Nygaard, Den norske Forleggerforening

Kristenn Einarsson, Den norske Forleggerforening