Nye stemmer

Nye stemmer

Kollasjer2   liggende
Foto øverst fra venstre: Tiril Broch Aakre, Nina Lykke, Birger Emanuelsen. Nederst fra venstre: Anders Kvammen, Mari Kanstad Johnsen, Andreas Tjernshaugen.

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. Nyrekruttering av forfattere og å bringe fram nye litterære stemmer internasjonalt er et viktig mål med satsningen. NORLA har inngått utviklingsprogrammet Nye stemmer i samarbeid med blant annet Talent Norge og Den norske Forleggerforening. Dette programmet vil gi rom for å få synliggjort deler av den rike litterære underskogen.

I vår utlysningstekst til norske forlagsredaksjoner finner du alle detaljene om Nye stemmer-programmet.

Kull 2 av Nye stemmer ble kunngjort i juni 2017 og gruppen består av:

Birger Emanuelsen, Tiril Broch Aakre, Anders Kvammen, Mari Kanstad Johnsen, Andreas Tjernshaugen og Nina Lykke.
Bli bedre kjent med forfatterne her.

I løpet av høsten vil de seks deltakerne få tilbud om kurs og opplæring i Oslo og mulighet til å prøve seg i praksis på festivaler og bokmesser. De vil møte oversettere, forleggere og publikum i blant annet Gøteborg, Krasnojarsk, Guadalajara, Moskva og Hamburg.

Kull 1

Høsten 2016 ble første kull på fire forfattere valgt ut; Simen Ekern, Sigbjørn Mostue, Roskva Koritzinsky og Nils Henrik Smith. Og i januar 2017 møttes de til oppstart med et rikholdig program.
Bli bedre kjent med forfatterne her.

Klikk her for å lese mer om bøkene til de fire første forfatterne
Og se prøveoversettelser nederst på siden.

Nye stemmer-kalenderen, våren 2017 (Kull 1):

I januar 2017 var gruppens semesterstart.
I mars deltok de fire forfatterne på bokmessen i Leipzig.
Og i mai deltok de på georgisk oversetterseminar og ved bokmessen i Tbilisi, der Norge var fokusland. Mer om programmet her. Les også vårt reisebrev fra Georgia.

Om Nye stemmer-programmet
Talennorge logo white withname
Forleggerforening logo2

I årene frem mot 2019 vil ca. 20 forfattere få tilbud om å delta i et utviklingsprogram som fokuserer på den internasjonale dimensjonen av forfatteryrket. Programmet vil legge til rette for utvikling gjennom erfaringsutveksling, reiser, foredrag, aktiviteter og nettverksbygging.

Nye stemmer skal ikke være noen skriveskole og NORLAs perspektiv på talentutvikling ligger i å skape muligheter for internasjonal eksponering, styrke nettverk og bevisstgjøring av de utadrettede sidene ved forfattervirket. Programmet skal gi innblikk i oversetteres arbeid, medietrening, kunnskap om internasjonale bokmarkeder, resepsjon og kritikk, samt la deltakerne møte lesere fra andre land.

Seniorrådgiver i NORLA Dina Roll-Hansen er prosjektleder for programmet.