Personvern og cookies

Vårt nettsted bruker cookies. Fortsett å bruke nettstedet som normalt om du godtar dette. Les mer om vår bruk av cookies her.

Innhold

Cookies

NORLA bruker cookies (informasjonskapsler) til å samle inn data om aktivitet på nettsidene. Dette gjør vi for å kunne tilby en bedre brukeropplevelse, ved å legge ut innhold basert på hva brukerne leser.

Her er en oversikt over cookies vi bruker:

Google Analytics

Redaktøransvar

Redaktør: Mette Børja
Ansvarlig redaktør: Margit Walsø

Ansvarsforhold

Innholdet på disse nettsidene er en informasjonstjeneste fra NORLA.

NORLA har etter beste evne gjennomgått informasjonen på sidene, men påtar seg ikke ansvar for informasjon som måtte være mangelfull eller uriktig. Vi søker til enhver tid å holde sidene oppdatert, men vi kan ikke innestå for at informasjonen på nettstedet er utfyllende og oppdatert til enhver tid. Du er velkommen til å gi oss innspill dersom du finner feil eller mangler på våre nettsider.

Innhold og layout på disse nettsider er opphavsrettslig beskyttet. Dersom det refereres til artikler på vårt nettsted skal norla.no refereres som kilde. Lenking til vårt nettsted skal videre være lojal og inneholde kildeangivelse.

E-postadresser som er tilgjengelig gjennom våre nettsider tillates ikke benyttet til markedsføringshenvendelser.

Personvernerklæring

for
NORLA (Norwegian Literature Abroad)

I. BEHANDLINGSANSVARLIG

Daglig leder er på vegne av NORLA behandlingsansvarlig for virksomhetenes behandling av personopplysninger.
Innen den behandlingsansvarliges egen virksomhet har alle ansatte tilgang til personopplysningene. Kun behandlingsansvarlig har tilgang til personopplysninger om søkere til stillinger.

II. PERSONOPPLYSNINGER SOM LAGRES

Vi lagrer følgende personopplysninger om:
1. Ansatte og søkere til stillinger: Navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer og kontonummer, andre nødvendige skatteopplysninger, CV.
2. Oversettere av norsk litteratur bosatt i Norge eller utlandet: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn.
3. Norske forfattere bosatt i Norge: Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, personnummer hvis nødvendig, kontonummer, organisasjonsnummer, kjønn.
4. Ansatte i forlag, festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Navn, tittel, arbeidssted, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

III. FORMÅL MED BEHANDLINGEN

Formålet med behandlingen av personopplysningene er følgende:
1. Ansatte og søkere til stillinger: Oppfylle arbeidsavtale og rettslige forpliktelser som arbeidsgiver; behandle ansettelses-/oppdragssøknader.
2. Oversettere av norsk litteratur bosatt i Norge eller utlandet: Mottak og behandling, og utbetaling av, søknader om studiestipend, reisetilskudd for å komme til Norge, honorar ol.; utsendelse av nyhetsbrev og invitasjoner.
3. Norske forfattere bosatt i Norge: Utbetaling av reisetilskudd, honorar og reisegodtgjørelse ol. for oppdrag/opplesing i utlandet.
4. Ansatte i forlag og agenturer (norske og utenlandske), festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Markedsføring og invitasjoner. Mottak og behandling, og utbetaling av, tilskudd (via ulike ordninger som reisetilskudd for forfattere, oversettelsestilskudd ved utgivelse av norske bøker).

IV. GRUNNLAGET FOR BEHANDLINGEN

Grunnlaget for behandlingen av personopplysningene er følgende:
Pkt. 1: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og rettslig forpliktelse (Art 6 ©, 6 (f) og 9 (d)).
Pkt. 2–3: Oppfyllelse av avtale (GDPR artikkel Art 6 (b)) og samtykke (Art 6 (a)). Forfatterne og oversetterne kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.
Pkt. 4: Oppfyllelse av avtale (GDPR Art 6 (b), 6 (f) og 9 (d)) og samtykke (Art 6 (a)). Våre kontakter kan når som helst takke nei til å motta informasjon fra oss.

V. INNHENTING AV PERSONOPPLYSNINGER

NORLA innhenter i begrenset grad informasjon fra informasjonskapsler/cookies på våre nettsider norla.no, booksfromnorway.com og norwegen2019.som.
Personopplysningene er hentet fra:
1. Ansatte: Den registrerte selv; offentlige etater som f. eks. skatteetaten og NAV.
2. Søkere til stillinger: Den registrerte selv.
3. Oversettere av norsk litteratur bosatt i Norge eller utlandet: Den registrerte selv, skatteetaten.
4. Norske forfattere bosatt i Norge: Den registrerte selv, skatteetaten.
5. Ansatte i forlag og agenturer, festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Den registrerte selv.

VI. UTLEVERING AV OPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til:
1. Ansatte: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring, pensjon og datatjenester (server- og epostsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
2. Oversettere av norsk litteratur bosatt i Norge eller utlandet: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og epostsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
3. Norske forfattere bosatt i Norge: Våre samarbeidspartnere for regnskap, forsikring, pensjon og datatjenester (WEB-utvikling, server- og epostsystem), samt til NAV og skattemyndighetene.
4. Ansatte i forlag og agenturer, festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Våre samarbeidspartnere for datatjenester (WEB-utvikling, server- og epostsystem).

VII. SLETTING AV PERSONOPPLYSNINGER

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil fem år, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav som følger av loven. For øvrig gjelder følgende:
1. Ansatte og søkere til stillinger: Så lenge ansettelsesforholdet varer; etter at søknaden er ferdigbehandlet.
2. Oversettere av norsk litteratur bosatt i Norge eller utlandet: Så lenge oversetteren er aktiv som oversetter; inntil avgitt samtykke trekkes.
3. Norske forfattere bosatt i Norge: Så lenge forfatteren er aktiv som forfatter; inntil avgitt samtykke trekkes.
4. Ansatte i forlag og agenturer, festivaler, messer og andre eksterne samarbeidspartnere og andre relevante kontakter: Så lenge den registrerte er ansatt i forlaget eller er i relevant virksomhet; inntil avgitt samtykke trekkes.

VIII. RETTIGHETER FOR DEN REGISTRERTE

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen (GDPR), personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

IX. INFORMASJONSSIKKERHET

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

X. KONTAKTINFORMASJON

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:
E-post: margit.walso@norla.no
NORLA, Norwegian Literature Abroad
Postboks 1414 Vika
0115 Oslo
Norge