Gjesteland

Norge får flere invitasjoner til å være gjesteland på ulike bokmesser verden over. Når NORLA takker ja til en slik invitasjon, er det for å styrke vårt langsiktige arbeid med litteratureksport. Å være gjesteland medfører ikke bare muligheter i landet vi gjester under bokmessen, men åpner også opp for mange nye møteplasser i for- og etterkant av prosjektene. En gjestelandssatsning legger til rette for bred og mangfoldig deltakelse fra hele kulturfeltet. Tverrkulturelt og internasjonalt samarbeid gir også verdifulle impulser tilbake til Norge.

Goh nettsider engelsk (honour)