NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere støtteordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også støtteordninger for kompetanseheving for oversettere. Les mer her.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs støtteordninger. Les mer om NORLAs ulike ordninger her.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om støtte til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner. Les mer her.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

21.-24. mars

Pangstart på Gjestelandsåret under Leipziger Buchmesse 2019

21.-24. mars deltar 18 norske forfattere og illustratører på bokmessen i Leipzig. Forfattere, illustratører og NORLA møter du på den nordiske fellesstanden i hall 4, stand C400.
Les mer og se fullstendig program på våre nettsider.

Komplett program finnes også som PDF her

29. mars

NORLA møter tsjekkiske forleggere i Praha under Skandinaviske uker

29. mars skal NORLA møte tsjekkiske forleggere i Praha under Skandinaviske uker og fortelle om NORLA, norsk litteratur og Frankfurt 2019.
Møtet skjer i samarbeid med den norske ambassaden i Praha.

01. april

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpris 2019

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
I 2019 skal prisen tildeles et ungt oversettertalent av skjønnlitteratur for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Vi tar gjerne i mot forslag til kandidater du mener fortjener NORLAs oversetterpris!

01. april

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Utvalgte titler våren 2019

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Øyehaug presens maskin
Gunnhild Øyehaug
Present Tense Machine

Faglitteratur

Skeie hvitekrist
Tore Skeie
The Battle of the North: Ethelred, Cnut and Olaf - Struggle for Supremacy Around the North Sea

Barn og ungdom

Alaei dette er ikke oss
Neda Alaei
This Isn’t Us

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com