NORLA tilbyr en rekke tilskuddsordninger som fremmer oversettelser av norske bøker.

Foroversettere

NORLA har flere tilskuddsordninger som skal stimulere til oversettelse av norske skjønn- og faglitterære verk. Vi har også tilskuddsordninger for kompetanseheving for oversettere.

Foragenter og forlag

Agenter og forlag som jobber med oversettelser av norsk litteratur kan søke på flere av NORLAs tilskuddsordninger.

Forarrangører

Arrangører av festivaler og konferanser kan søke om tilskudd til å invitere norske forfattere og forelesere til sine arrangementer. Dette gjelder også universiteter som underviser i norskfaglige emner.

NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

27. januar-04. februar

NORLA og Veronica Salinas til Bokmessen i Kairo

NORLA besøker bokmessen i Kairo 27. januar – 4. februar for å bli bedre kjent med det arabiske bokmarkedet og for å forberede at Norge skal være gjestland på bokmessen i Kairo i 2024.

I år har vi med oss billedbokskaper Veronica Salinas som vil presentere oversettelsen av sine bøker til arabisk på flere arenaer, blant annet i bokhandelen Diwan fredag 3. februar.

07. februar

Søknadsfrist: Delta på Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Vi inviterer utenlandske forlag/redaktører, underagenter og scouter til å søke om deltagelse på vårt fellowship på Norsk litteraturfestival på Lillehammer, 23.-26. mai 2023. I år vil fokuset være på litteratur for barn og unge.
Fellowshipet støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.
Les mer og søk her

Også i år ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.
For inntil ti deltakere dekker NORLA reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 23. – fredag 26. mai. Det er mulig å utvide oppholdet for egen regning.
Kun dem som oversetter direkte fra norsk kan delta.
Søkere som ikke deltar på NORLAs oversetterkonferanse på Kløfta i slutten av juni vil prioriteres.
Les mer og søk her

Søknadsfrist: 7. februar kl. 12.00 (CET)

10. februar

Påmeldingsfrist: Halvdagsseminar 13. april om ukrainsk språk og litteratur, og om samoversettelse

Åpent halvdagsseminar om ukrainsk språk og litteratur, og om samoversettelse, torsdag 13. april, på Litteraturhuset i Oslo.
Påmeldingsfrist: 10. februar.
Arrangører: Norsk Oversetterforening og NORLA i samarbeid med tidsskriftet Mellom og Den ukrainske forening i Norge.

Se flere detaljer her

14. februar

Tokyo - bransjetreff om graphic novels / barne- og ungdomslitteratur

NORLA og Den norske ambassaden i Tokyo arrangerer bransjetreff tirsdag 14. februar.
Her får japanske redaktører og scouter møte norske forfattere og litterære agenter, og norske aktører får også mulighet til å bli bedre kjent med japansk forlagsbransje.

NORLA velger aktuelle norske bøker til bokmesser og arrangementer.

Fokustitler høsten 2022

Skjønnlitteratur

Faglitteratur

Barn og ungdom

Skjønnlitteratur

Arvola kniven i ilden
Ingeborg Arvola
The Knife in the Fire - Ruijan rannalla/Songs from the Arctic Ocean

Faglitteratur

Dahl i seng med fienden   forside
Ellen Støkken Dahl
Sleeping With the Enemy – Terrifying Tales About Sexually Transmitted Infections

Barn og ungdom

Dåsnes la skogen leve! 9788203394843
Nora Dåsnes
Save Our Forest!

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019