Om NORLA

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og tilskudd til oversettelse. Organisasjonen sprer kunnskap om norske bøker og forfattere i utlandet, og driften er finansiert av Kulturdepartementet. NORLA ble opprettet i 1978 og har bare siden 2004 bidratt til oversettelse av flere enn 8.000 norske bøker til hele 73 språk.

NORLA tilbyr en rekke tilskuddsordninger som alle har som mål å fremme oversettelser av norske bøker.

Hva gjør NORLA?

 • Formidler kontakt mellom norske agenter/forlag og utenlandske oversettere, forlag og universiteter.
 • Tilbyr en rekke tilskuddsordninger som alle har som mål å fremme oversettelser av norske bøker.
 • Gir tilskuddd til utenlandske forlags oversettelser av norske utgivelser. Titler som mottar tilskudd må opprinnelig ha vært utgitt av et norsk forlag.
 • Gir produksjonstilskudd til billedbøker og illustrert sakprosa.
 • Arrangerer seminarer i Norge og utlandet for forleggere.
 • Bidrar til kompetanseheving for oversettere, både via seminarer i Norge og i utlandet, og gjennom ordninger som oversetterhotell og mentorprogrammer.
 • Gir tilskudd til prøveoversettelser (kan søkes av både oversettere og forlag).
 • Gir tilskudd til lanseringsreiser og forfatterpresentasjoner i utlandet.
 • Gir tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
 • Gir tilskudd til reiser til Norge for utenlandsk presse, forleggere og oversettere.
 • Deltar på internasjonale bokmesser.
 • Gir personlige råd og veiledning til oversettere og andre som besøker kontoret.
 • NORLA deler årlig ut en oversetterpris til en oversetter av norsk litteratur.

NORLAs oversettelsestilskudd skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Utenlandske forlag kan søke NORLAs tilskudd til oversettelse av alle typer norsk litteratur. Teksten må utgis i bokform, og man må søke om tilskudd i forkant av utgivelsen. NORLA gir vanligvis ikke produksjonstilskudd i forbindelse med utgivelsen. NORLAs to faglige råd behandler alle søknadene, og søkere blir kontaktet så snart søknadene er behandlet.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Les mer om NORLAs oversetterpris.

Les mer om NORLAs styre.

Les mer om NORLAs to faglige råd.

Nettverk

NORLA er del av det norske nettverket Norwegian Arts Abroad og det nordiske nettverket NordLit. NORLA er også del av nettverket av europeiske litteraturkontorer, ENLIT, som promoterer litteratur og gir tilskudd til oversettelse, og Margit Walsø leder nettverket siden 2020.

Universell utforming av våre nettsider

Har du spørsmål eller innspill til vårt arbeid med universell utforming, ber vi deg kontakte seniorrådgiver Mette Børja