Om NORLA

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratureksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse. Organisasjonen sprer kunnskap om norske bøker og forfattere i utlandet, og driften er finansiert av Kulturdepartementet.
NORLA ble opprettet i 1978 og har bare siden 2004 støttet oversettelser av flere enn 7000 norske bøker til hele 70 språk.

NORLA tilbyr en rekke støtteordninger som alle har som mål å fremme oversettelser av norske bøker.

20170817 norla 196 bw
Direktør

Tlf: +47 23 08 41 07
Mob: +47 90 65 45 74
E-post

Last ned pressefoto

20150318 norla 226 bw
Seniorrådgiver, hovedkontakt skjønnlitteratur og B&U

Tlf: +47 23 08 41 05
Mob: +47 41 23 26 26
E-post

20150318 norla 279 bw
Seniorrådgiver, hovedkontakt sakprosa

Tlf: +47 23 08 41 04
Mob: +47 90 75 90 94
E-post

20150318 norla 291 bw
Seniorrådgiver, hovedkontakt skjønnlitteratur og B&U

Tlf: +47 23 08 41 03
Mob: +47 95 23 10 08
E-post

20150318 norla 139 bw
Seniorrådgiver, administrasjon. Deltid

Tlf: +47 23 08 41 06
Mob: +47 41 67 77 47
E-post

20150318 norla 059 bw
Seniorrådgiver, informasjon, Books from Norway.com

Tlf: +47 23 08 41 09
Mob: +47 99 26 08 60
E-post

20150318 norla 122 bw
Kontorsjef, oversettelsesstøtte

Tlf: +47 23 08 41 08
E-post

20170918 norla 034 bw
Rådgiver, internasjonale markeder

Tlf: +47 23 08 41 14
Mob: +47 99 47 48 25
E-post

(Alle portettfoto: Eivind Røhne).

Hva gjør NORLA?

• Formidler kontakt mellom norske agenter/forlag og utenlandske oversettere, forlag og universiteter.
• Tilbyr en rekke støtteordninger som alle har som mål å fremme oversettelser av norske bøker.
• Støtter utenlandske forlags oversettelser av norske utgivelser. Titler som støttes må opprinnelig ha vært utgitt av et norsk forlag.
• Gir produksjonsstøtte til billedbøker og illustrert sakprosa.
• Arrangerer seminarer i Norge og utlandet for forleggere.
• Bidrar til kompetanseheving for oversettere, både via seminarer i Norge og i utlandet, og gjennom ordninger som oversetterhotell og mentorprogrammer.
• Gir støtte til prøveoversettelser (kan søkes av både oversettere og forlag).
• Støtter lanseringsreiser og forfatterpresentasjoner i utlandet.
• Støtter forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
• Støtter reiser til Norge for utenlandsk presse, forleggere og oversettere.
• Deltar på internasjonale bokmesser.
• Gir personlige råd og veiledning til oversettere og andre som besøker kontoret.
NORLA deler årlig ut en oversetterpris til en oversetter av norsk litteratur.

NORLAs oversettelsesstøtte skal stimulere utenlandske forlag til å utgi bøker av norske og samiske skjønn- og faglitterære forfattere. Utenlandske forlag kan søke NORLAs støtte til oversettelse av alle typer norsk litteratur. Teksten må utgis i bokform, og man må søke om støtte i forkant av utgivelsen. NORLA gir vanligvis ikke produksjonsstøtte i forbindelse med utgivelsen. NORLAs to faglige råd behandler alle søknadene, og søkere blir kontaktet så snart søknadene er behandlet.

Vi ser fram til å høre fra deg!

Les mer om NORLAs oversetterpris.

Les mer om NORLAs styre.

Les mer om NORLAs to faglige råd.

Nettverk
NORLA er del av det norske nettverket Norwegian Arts Abroad og det nordiske nettverket NordLit. NORLA er også del av nettverket av europeiske litteraturkontorer, ENLIT, som promoterer litteratur og gir støtte til oversettelse, og Margit Walsø leder nettverket siden 2020.

Pressefoto av NORLAs direktør Margit Walsø og NORLAs ansatte kan lastes ned her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019