25.11.2014

Bokhandlerprisen 2014 til Lars Mytting

NORLA gratulerer Lars Mytting med Bokhandlerprisen 2014 for romanen Svøm med dem som drukner.
Bokhandlerprisen er bokhandlernes egen pris og deles ut etter avstemming blant alle som arbeider i norsk bokhandel.

Les mer om vinnerromanen her.

Bokhandlerprisen ble delt ut første gang i 1948. Da het den «Takk for boken»-prisen og ble tildelt Sigurd Hoel. Da tradisjonen ble gjenopptatt i 1981, etter tolv års opphold, fikk den navnet «Bokhandlerprisen». I 1998 ble reglene endret slik at Bokhandlerprisen også kan utdeles til forfattere som har fått prisen tidligere, og fra 2008 startet man med nominasjon til Bokhandlerprisen. Boka det stemmes på må være av årets bøker og av en norsk forfatter innenfor skjønn/generell litteratur, også barne- og ungdomsbøker.

Bokhandlerprisen er en bronsestatuett: «Takk for boken», utført av billedhugger Nils Aas.

Les mer om Bokhandlerprisen og se alle tidligere prisvinnere her