16.10.2023

Tove Gravdal og Dag Nylander - Fokustittelforfattere

Avtalen mellom Farc og regjeringen i Colombia er en slags gullstandard for fredsavtaler internasjonalt. Ut av jungelen tar for seg denne prosessen, som pågikk fra 2011 til 2016. – Dags utgangspunkt er unikt, siden han var med fra begynnelse til slutt, kjente alle og snakket med alle involverte, forteller forfatterne.

Uten tittel (6)
Dag Nylander og Tove Gravdal har skrevet boka 'Ut av jungelen'. Foto: Katinka Hustad og Mats Bakken.

Ut av jungelen er en av NORLAs fokustitler høsten 2023. Her forteller forfatterne Tove Gravdal og Dag Nylander om hva boka handler om, hvem den er skrevet for, hva som inspirerte dem til å skrive den og hvor og når de jobber aller best.

Hva handler boka deres om?

Boken handler om fredsprosessen mellom Colombias regjering og geriljagruppen Farc, som pågikk i seks år fra 2011 til 2016. Norge og Cuba var garantistland under fredsforhandlingene, det vil si at norske diplomater var til stede i alle forhandlingsmøtene og fylte en rekke forskjellige roller for å bidra til at prosessen ikke sporet av. Dag ledet det norske teamet helt fra den topphemmelige første fasen til en fredsavtale ble inngått i november 2016. Han var øyenvitne og upartisk aktør i vår tids viktigste fredsprosess, som gjorde slutt på en 52 år lang borgerkrig i Colombia.

Dags oppgaver innebar alt fra å være med på risikofylte helikopterturer inn i geriljakontrollerte områder i jungelen til å orientere Det hvite hus i Washington D.C. om fremdriften ved forhandlingsbordet. Han hadde nær kontakt med begge partene, som med livet som innsats hadde valgt å forhandle om fred i stedet for å fortsette å krige. Sammen med cubanerne måtte de norske diplomatene håndtere mange akutte kriser underveis, samtidig som de skulle tenke langsiktig for å kunne bistå partene med å finne løsninger. I boken beskriver vi alle disse små og store hendelsene, samtidig som den gir et innblikk i hva fredsdiplomati går ut på og hvor vanskelig det er å avslutte væpnede konflikter.

Hva inspirerte dere til å skrive denne boka?

Avtalen mellom Farc og regjeringen i Colombia er en slags gullstandard for fredsavtaler internasjonalt. Historien om veien dit fortjener å bli delt med et større publikum, både fordi den er spennende i seg selv, og fordi de som forsøker å avslutte andre konflikter kan ha noe å lære. Dags utgangspunkt var unikt, siden han var med fra begynnelse til slutt, kjente alle og snakket med alle involverte, både de som forhandlet og de mange internasjonale og nasjonale aktørene som betød noe for prosessen. Det gjorde at han hadde et særdeles godt utgangspunkt for å skrive en troverdig historie om denne fredsprosessen. Da Russland invaderte Ukraina, opplevde vi at boken ble enda viktigere – historien fra Colombia viser hvor mye som skal til for at en fastlåst, væpnet konflikt skal løses med forhandlinger.

Hvem er denne boka for?

Alle som liker å lese spennende historier fra virkeligheten! Det er ikke nødvendig med forkunnskaper om Colombia. De som er engasjert i internasjonal politikk og opptatt av fredsdiplomati vil ha spesielt stort utbytte av å lese boken. Vi mener også at den er viktig for lesere i Colombia, siden den beskriver en betydelig del av deres nasjonale samtidshistorie fra et upartisk ståsted.

Hvor og/eller når jobber dere best?

Det var fint å være i Bogotá for å intervjue mange av dem som deltok i prosessen. Deres versjon av hendelsene var nødvendige for å kunne gjenfortelle det som skjedde på en mest mulig troverdig måte. Dag hadde heldigvis tatt notater underveis i forhandlingene, og sammen med intervjuene og informasjon fra artikler, tv-reportasjer og bøker, brukte vi notatene til å legge et stort og sammensatt puslespill av en fredsprosess. Det gjorde vi som regel hjemme i stuen hos Tove, hvor tekstene ble gjennomgått, knadd, skrevet på nytt og redigert igjen. Titt og ofte pågikk arbeidet til langt på natt – akkurat som under fredsforhandlingene i Cubas hovedstad Havanna.

Se engelsk presentasjon av boka her

Se alle vårens fokustitler fra NORLA her