21.03.2017

Historiens første statsbesøk hos NORLA

Kong Harald og Dronning Sonja er vertskap for Islands president Guðni Th. Jóhannesson og fru Eliza Reid som besøker Norge 21.- 23. mars. Som del av programmet under statsbesøket hadde NORLA æren av å motta gjestene, og også Hennes Kongelige Høyhet kronprinsesse Mette-Marit, i våre lokaler.

Norla temp 13 2
Foto: Eivind Røhne

Det islandske presidentparet har, i likhet med den norske kronprinsessen, i flere år vist en utpreget interessere for litteratur. NORLAs direktør Margit Walsø og prosjektleder for Frankfurt 2019 Halldór Gudmundsson viste gjestene rundt i NORLAs lokaler, og informerte om NORLAs arbeid.
“Det var en stor ære og glede å få besøk av det islandske presidentparet og medlemmer av den norske kongefamilien," uttaler direktør Margit Walsø.
Vi informerte om NORLAs kontakt med oversettere fra hele verden, og vårt samarbeid med den internasjonale bokbransjen. Vi presenterte også det norske gjestelandsprosjektet i Frankfurt i 2019, som ble møtt med stor interesse. Vår prosjektleder, Halldór Gudmundsson, hadde ansvar for den islandske gjestelandssatsningen til bokmessen i Frankfurt i 2011”.

Img 3879 cut halldor og margit

Prosjektleder Halldór Gudmundsson synes også det var en ære å få besøk av så interesserte gjester. “Samtidig er det ikke overraskende at akkurat litteraturfeltet vies spesiell oppmerksomhet under statsbesøket. Islands president er en anerkjent forfatter og historiker, som har mange utgivelser bak seg. Og presidentfruen har alltid vært oppriktig interessert i litteratur og har også vært med på å etablere “Iceland writer’s retreat” på Island”.

Les mer om statsbesøket her.