09.06.2017

Norwegian Literature in China – "From Sophie to the World!"

En norsk idretts- og kulturdelegasjon under ledelse av kulturminister Linda Hofstad Helleland besøkte Kina fra 25.-27. mai. I delegasjonen deltok blant andre forfatteren Jostein Gaarder og NORLAs direktør Margit Walsø. Jostein Gaarders bøker er meget godt kjent for kinesiske lesere ettersom hele 16 av hans bøker allerede er utgitt på kinesisk!
I delegasjonens kulturprogram stod fornyet og styrket kultursamarbeid med Kina sentralt.

Den 25. mai ble ZHANG Fusheng, tidligere redaktør for nordisk litteratur ved People’s Literature Publishing House, overrakt Kongens fortjenstmedalje av Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Img 3328

Kulturminister Helleland, Jostein Gaarder og Margit Walsø med flere møtte direktøren for Kinas Nasjonalbibliotek, og besøkte norskstudenter ved Beijing Foreign Studies University. De deltok også i et seminar om norsk litteratur på Peking University, under tittelen “From Sophie to the World”, hvor Gaarder fikk overrakt et trofé for salget av 3 millioner eksemplarer av Sofies verden i Kina. Peking University Literature department, og de to forlagene Jieli Publishing House og Writers Publishing House arrangerte seminaret i samarbeid med den norske ambassaden. Seminarprogrammet omfattet en introduksjon til norsk litteratur, en samtale med Jostein Gaarder samt en paneldebatt mellom Gaarder og kinesiske litteratur- og filosofivitere.
Interessen for Gaarder var stor, både fra publikum og presse!

Fullsizerender

Jostein Gaarder og Linda Hofstad Helleland ønskes velkommen av dekan CHEN Xiaoming og visepresident WU Zhipen ved Peking University.

Fortjenestemedalje

ZHANG Fusheng, tidl. redaktør for nordisk litteratur, Beijing, ble utnevnt til Ridder av første klasse av Den Kongelige Norske Fortjenstorden for fortjenstfullt virke for fremme av de kulturelle forbindelser mellom Norge og Kina, særlig innen litteratur. Kulturminister Linda Hofstad Helleland stod for overrekkelsen. ZHANG Fusheng var redaktør for nordisk litteratur hos People’s Literature Publishing House, og har blant annet stått for utgivelser av Ibsen og Hamsun.

Gaarder og oversetter

Jostein Gaarder og en av hans kinesiske oversettere, LI Jingjing.

Signering

Gaarder møtte kinesiske lesere på Peking University.

Gaarder og små fans

Gaarder snakket om temaet "Why should children read philosophy?” da Jieli Publishing House lanserte sju av Gaarders bøker i ny i filosofiserie for unge lesere.

Skoleklasse

Møt fremtidens oversettere fra norsk til kinesisk – norskstudenter på Beijing Foreign Studies University.

Delegasjonens besøk ble omtalt i kinesisk presse, bl.a.
her, her og her.

Norsk litteratur og NORLA i Kina
De siste årene har vært historiske for norsk litteraturs utbredelse i Kina og Taiwan. Stadig flere forfattere oppnår stor suksess blant kinesiske lesere og også kritikere. Og det er særlig barnebøker og sakprosa som er populært.
Les om NORLAs aktiviteter i Kina her.

Se omslagene til de mange norske bøkene som er utgitt på kinesisk med oversettelsesstøtte fra NORLA (fra og med 2011) her.

Til de store kinesiske bokmessene presenterer NORLA informasjonsmateriell om aktuell norsk litteratur på både kinesiske og engelsk.
Se utvalget fra de siste to årene (bokmessene i Beijing og Shanghai) her.

(Foto: Margit Walsø)