11.12.2014

Kulturrådets ærespris til Jan Erik Vold

Norsk kulturråds ærespris for 2014 er tildelt Jan Erik Vold og NORLA gratulerer!
Æresprisen blir hvert år tildelt en person som har gjort en vesentlig innsats for norsk kulturliv.

Vold jan erik foto ulla montan

I rådets begrunnelse for tildelingen heter det:

«Den store poeten og formidleren Jan Erik Vold får Kulturrådets ærespris 2014 for sitt lange og aktive kunstnerskap. Han har utviklet den moderne lyrikkens posisjon i Norge, og har gjennom sin konkrete, virkelighetsnære poesi befestet seg som en folkekjær poet med et sterkt samfunnsengasjement. Han har gjennom hele sin tid som kunstner hatt en særlig evne til å nå ut til folk i alle aldre og over hele landet, både med sin egen og andres lyrikk, og med sine ytringer.»

Les mer om tildelingen her.

Les mer om Jan Erik Volds forfatterskap her.

Bilde: Jan Erik Vold (Fotograf: Ulla Montan)