12.01.2024

Norge som gjesteland ved bokmessen i Kairo 24. januar – 6. februar 2024

Norge er gjesteland ved bokmessen i Kairo i 2024. Dette er en gylden mulighet til å styrke dialogen mellom Norge og den arabiskspråklige verdenen ved å presentere bredden av litteratur fra Norge til publikum i Egypt. Det norske gjestelandsprogrammet åpnes av H.K.H Kronprinsesse Mette-Marit i Kairo 25. januar. Som ambassadør for norsk litteratur i utlandet har Kronprinsessen en særlig oppgave i å fremme norsk litteratur internasjonalt. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar også ved åpningen av bokmessen.

Facebook side kairo 2024 9 (3)

Bokmessen i Kairo er en publikumsmesse, som årlig har mellom 3 og 4 millioner besøkende over to uker og får stor presseoppmerksomhet i den arabiske verden. Bokmessen er en kulturell møteplass med et bredt forfatterprogram og boksalg for publikum, og den har også et stort konferanseprogram rettet mot et bransjepublikum.

Med denne satsingen ønsker NORLA å bygge nettverk i et marked der norsk litteratur har stort potensiale og anser det som viktig å bidra til utveksling og dialog mellom arabisk og norsk litteraturverden. NORLA ønsker å fokusere på leselyst for barn og unge, og Norsk Barnebokinstitutt (NBI) er samarbeidspartner i prosjektet, i tillegg til MUNCH og Den norske ambassaden i Kairo. NORLA arbeider også langsiktig for å øke rettighetssalget ved å involvere aktører fra norsk og egyptisk bokbransje.

NORLA har som mål å presentere et attraktivt publikumsprogram og har invitert en rekke norske forfattere til å delta. Dialog og utveksling står sentralt, og programpostene byr i stor grad på møter mellom norske og egyptiske forfattere. De fleste inviterte forfatterne er allerede utgitt i arabisk oversettelse. Programmet er todelt: Den første delen retter seg mot et voksent publikum og er kuratert av NORLA. Den andre delen fokuserer på barne- og ungdomslitteratur, og er laget av NBI.

- Utenriksdepartementet og NORLA samarbeider tett om å skape større muligheter for norsk litteratur i utlandet. Som gjesteland på bokmessen i Kairo får vi en unik anledning til å gjøre norske forfattere kjent for et arabisktalende publikum. I den urolige tiden vi nå er inne i, kan kulturelt samarbeid og dialog bidra til å bygge bro og forståelse, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
- Oversettelse av litteratur fører til helt konkrete og reelle møter mellom kulturer. Litteratur er utgangspunkt for dialog i en omskiftelig verden. Vi har arbeidet målrettet for å rekruttere flere oversettere i forberedelsene til bokmessen og er glad for å kunne gi egyptiske lesere et bredt spekter av litteratur fra Norge, sier direktør i NORLA, Margit Walsø.

- I samtlige av våre programposter har målet vært å fremme det særegne i den norske barne- og ungdomslitteraturen og samtidig få innblikk i den egyptiske lesekulturen. Som et nasjonalt utdannings- og kunnskapssenter for barne- og ungdomslitteratur er dette verdifull kunnskap for oss, som både er faglig berikende og viktig fra et kulturelt og litterært utviklingsperspektiv, sier direktør i Norsk barnebokinstitutt, Nisrin Maktabi-Barkouki.