15.03.2011

NORLA oversetterpris for 2010 og 2011 utdelt

NORLAs faglitterære oversetterpris er tildelt Loup-Maëlle Besançon mens NORLAs skjønnlitterære oversetterpris er tildelt Céline Romand-Monnier. Prisene ble torsdag 17.3. delt ut av Norges ambassadør til Frankrike, Tarald Brautaset, på et seminar for nordiske oversettere i forbindelse med Salon du Livre, bokmessen i Paris.

Vi gratulerer!

Oversetterprisen er på 20.000,- norske kroner, i tillegg til et tre ukers gratis opphold i forfatterleiligheten i Litteraturhuset i Oslo.
Den skjønnlitterære prisen utdeles fra Kristin Brudevolls fødselsdagsfond.

NORLAs skjønnlitterære oversetterpris gikk til Céline Romand-Monnier. I begrunnelsen heter det: Céline er en ung oversetter med stor bredde i sine oversettelser. Hun har oversatt forfattere som er svært språklig krevende på ulike vis. Dette krever stor modenhet og et stort register hos oversetteren, noe Céline til fulle har vist at hun innehar. Hun har allerede oversatt en lang rekke norske titler, blant annet av forfattere som Jostein Gaarder, Kjartan Fløgstad, Hanne Ørstavik, Niels Fredrik Dahl og Frode Grytten.

NORLA oversetterpris for sakprosa gikk til Loup-Maëlle Besançon, med følgende begrunnelse: Loup-Maëlle har oversatt flere skjønn- og faglitterære titler, og kvalifiserer slik sett i begge kategorier – men her er det faglitteraturen det skal fokuseres på. Å oversette sakprosa krever stor presisjon, mye faktakunnskap og mye undersøkende arbeid. Alt dette har denne hun vist i sine faglitterære oversettelser. Loup-Maëlle får prisen for sine oversettelser av Åsne Seierstads bøker ‘Hundre og én dag’ og ‘De krenkede’, men først og fremst som en inspirasjon til videre arbeid med å fremme norsk sakprosa i Frankrike.

Les ambassadør Tarald Brautasets tildelingstale under.

Mer informasjon om prisen og tidligere vinnere finnes her.