28.09.2012

NORLAs oversetterpris 2012 tildelt Hwasue S. Warberg

Under feiringen av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus den 27. september ble NORLAs oversetterpris utdelt for 7. gang. Prisen ble innstiftet i 2007 for å rette søkelyset mot hva utenlandske oversettere gjør for norsk litteratur. Prisen skal tildeles et ungt oversettertalent og er ment å stimulere til fortsatt innsats. Prisen går annethvert år til oversettere av faglitteratur og skjønnlitteratur.

Årets pris går til faglitteraturen, og årets prisvinner er Hwasue S. Warberg.

Hwasue s. warberg foto jørn inge warberg

Hun har gjort en betydelig innsats for oversettelse både av skjønn- og faglitteratur, deriblant en imponerende lang rekke med barne- og ungdomslitterære titler til koreansk.

Oversettelse mellom to så forskjellige kulturer og språk som norsk og koreansk setter helt spesielle krav til oversetteren. Nettopp språklig kreativitet og oppfinnsomhet er noe årets prisvinner i høyeste grad er i besittelse av.
En oversetter er ikke bare filolog, men også formidler. Og nettopp evnen til å formidle er en side ved årets prisvinner som må trekkes frem. Hwasue S. Warberg har et stort kontaktnett, et skarpt blikk og dyp forståelse for hvilke bøker som vil finne gjenklang i hennes hjemland.

Mer om NORLAs oversetterpris, samt en oversikt over tidligere prisvinnere finner du ved å klikke her.

Prisen er på 20.000 NOK samt et tre ukers gratis opphold i forfatterleiligheten i Litteraturhuset i Oslo.

Hwasue S. Warberg er bosatt i Steinkjer.

Fotograf: Jørn Inge Warberg