25.09.2014

NORLAs oversetterpris 2014 tildelt Diane Oatley

Den 25. september under feiringen i Oslo av oversetternes skytshelgen St. Hieronymus ble NORLAs oversetterpris utdelt for 9. gang. Prisen ble innstiftet i 2007 for å rette søkelyset mot hva utenlandske oversettere gjør for norsk litteratur. Den skal tildeles et oversettertalent og er ment å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Prisen går annethvert år til oversettere av faglitteratur og skjønnlitteratur. Årets pris går til faglitteraturen.

NORLAs oversetterpris 2014 går til Diane Oatley, som oversetter til engelsk. Diane Oatley er født og oppvokst i USA, og har bodd fast i Norge siden 1982.

Diane oatley foto anniken schiøll web final

Å oversette sakprosa krever stor presisjon, mye faktakunnskap og mye undersøkende arbeid. Tilbakemeldinger fra Diane Oatleys forlag og forfattere berømmer hennes fingerspissfølelse og gode gehør. I tillegg viser hun i sine oversettelser meget godt skjønn for hvordan innhold der betydningen forutsetter en norsk kulturell forståelse, kan formidles til et internasjonalt publikum.

Diane Oatley har utstrakt erfaring med å bruke mange kunstuttrykk, hun arbeider med dans og skriver selv, både skjønnlitterært og faglig. Denne store faglige bredden vises godt igjen i hennes faglitterære oversettelser. Blant bøker Diane Oatley har oversatt er:

• Tone Huse: Tøyengata: Et nyrikt stykke Norge
• Ole Jacob Madsen: Den terapeutiske kulturen
• Steinar Bjartveit & Kjetil Eikseth: Makt og verdighet
• Kari Dyregrov, Einar Plyhn, Gudrun Dieserud: Etter selvmordet
• Atle Dyregrov: Barn og traumer
• Svein Olav Kolset: En sjelden kar
Hun har også oversatt skjønnlitteratur: Pedro Carmona-Alvarez: Og været skiftet og det ble sommer også videre

Vi gratulerer Diane Oatley med NORLAs oversetterpris 2014!

Les mer om NORLAs oversetterpris, samt en oversikt over tidligere prisvinnere her.

Prisen er på 20 000 NOK.

Diane Oatley er bosatt i Oslo.

Portrett av Diane Oatley: Anniken Schiøll.

Les mer Hieronymusfeiringen i Oslo og vinnerne av de fire andre høythengende oversetterprisene som ble utdelt her.