16.03.2020

NORLAs praksis og retningslinjer for tilskuddsordningene som følge av utbruddet av koronaviruset

Bokmesser, litteraturfestivaler og arrangement avlyses over hele verden i disse dager. Planlagte reiser og nettverksarrangement må utsettes. NORLA endrer vår praksis for utbetaling så lenge denne situasjonen varer, og håper det kan bidra til å lette situasjonen noe for forfattere og bransjeaktører. Justering av praksis er gjort i samråd med Utenriksdepartementet (UD).

Reise 1.plass per reise
Foto: Per Øystein Roland

NORLA kommer ikke til å kreve tilbake reisetilskudd eller refundering av utgifter til flybilletter og hotell som er utbetalt til forfattere og forelesere for deltakelse på aktiviteter som er blitt avlyst. Til bransjeaktører som har fått tilskudd til tiltak som må utsettes eller endres som en følge av koronaviruset kreves heller ikke tilbakebetaling. Vi ber dere som har mottatt tilskudd avklare om det er avlyst eller utsatt og informere oss om status for prosjektene, slik at vi får en oversikt. Ta kontakt med oss dersom du er i tvil om hvordan du skal håndtere utbetalte tilskudd til aktivitet som er avlyst eller utsatt. Rapportplikten gjelder som normalt. Vi ber dere også om å ikke bestille reiser uten avbestillingsforsikringer eller inngå nye avtaler eller kontrakter uten tydelige ansvarsforhold i situasjoner som dette.

Reiseråd for norske borgere
Vi gjør oppmerksom på at du som tilskuddsmottaker er forpliktet til å holde deg oppdatert på og følge norske myndigheters offisielle reiseråd.
Les også Utenriksdepartementet praktiske reiseinformasjon.