19.06.2015

Norske bøker utgitt i oversettelse hittil i år (15. juni 2015)

2015.06 covers june
Norwegian books published in translation_as of June 15, 2015

Pr. 15. juni 2015 har NORLA mottatt 204 norske bøker som er utgitt på til sammen 41 språk med med NORLAs (og innen Norden: Nordisk Ministerråds) oversettelsesstøtte.
Det er 165 skjønnlitterære utgivelser og 39 faglitterære utgivelser. Og 41 er titler for barn og ungdom.

Se oversikten over bøkene i oversikten under.

På våre Flickr-sider kan du se alle de fine omslagene til norske bøker utgitt med oversettelsesstøtte siden 2011. Omslagene kan også sees sortert pr. genre her.

Se oppdatert liste pr 31. august 2015 her.