26.03.2015

Ny prøveordning: NORLA åpner forleggerhotell i juni

NORLA starter opp en prøveordning med forleggerhotell for utenlandske forleggere og redaktører som er interessert i å lære mer om norsk litteratur og bokbransje. Ordningen er i første omgang rettet mot faglitterære forleggere og -redaktører.

NORLA ønsker å gi utenlandske forleggere og redaktører som er interessert i muligheten av å gi ut norsk litteratur mulighet til å komme til Norge. Vi har inngått en avtale med det tradisjonsrike hotellet Bondeheimen, midt i Oslo sentrum, der forleggere og redaktører kan søke om fem-dagers opphold i juni 2015 (uke 24 og 25). NORLA dekker reisekostnader og fem dager på hotell for til sammen fire faglitterære forleggere/redaktører, der to forleggere/redaktører vil få tilbud samtidig.

Søknadsfrist for opphold våren 2015 er utløpt (fristen var 16. mars).

Bondeheimen collage bilder nyhetsbrev2

Vi tilbyr:
- Mulighet til å knytte verdifulle kontakter i norsk bokbransje og med NORLA
- Mulighet til å møte norske forlag og norske forfattere
- Mulighet til å lære mer om norsk litteratur og bokbransje
- Gode arbeidsforhold (kontorplass hos NORLA)
- Sentral plassering i Oslo med nærhet til forlag og alle sentrale kulturinstitusjoner

Forleggerhotellet er en prøveordning. Ordningen er i første omgang rettet mot fagbokforlag og -redaktører.
NORLA dekker fem dager på hotell med frokost og et tilskudd til reisekostnader. Det er også satt av en begrenset sum til oppholdsstipend på NOK 2.500, som det er mulig å søke på. Eventuelle søknader om oppholdsstipend vil bli vurdert ut fra søknad og midler til disposisjon.

Søknadsfrist for opphold våren 2015 er utløpt (fristen var 16. mars).

Les mer om suksessen med NORLAs oversetterhotell (også det på Hotell Bondeheimen) her.
Oversetterhotellet åpnet høsten 2014 og i slutten av april 2015 åpnes 2. sesong, les mer om det her.