19.11.2014

Språkprisen 2014 til tidsskriftet Vagant

Hvert år deler Språkrådet ut en pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Prisen deles ut annethvert år for bokmål og nynorsk og er på 100 000 kroner.
I år sto bokmål for tur og årets pris gikk til tidsskriftet Vagant – og NORLA gratulerer! Det er første gang et tidsskrift får språkprisen.

Språkprisen tildeles for enkeltverk eller produksjoner fra de siste fem årene og kan gå til personer eller grupper (institusjoner, bedrifter, organisasjoner). Kandidater til prisene kan komme fra næringsliv, forskning, undervisning (læremiddel), forvaltning, presse, teknologi, kulturliv (f.eks. blogger) osv.

Årets vinner, Vagant, er et tidsskrift for litteratur, kunst, film, ideer og samtidsdebatt, og utgir fire omfangsrike numre i året. I tillegg oppdateres jevnlig nettsiden www.vagant.no
Første nummer utkom i 1988, og siden har Vagant vært et arnested for ny litteratur, begeistrede intervjuer, kritiske kommentarer, humoristiske stikk til det etablerte kulturlivet, oversettelser av nytt og gammelt, filosofiske sideblikk og dyptpløyende analyser.

Vagant anno 2014 har som målsetning å injisere det norske og nordiske ordskiftet om litteratur, kunst og samfunn med nye ideer, perspektiver og impulser utenfra. Vagants temaavdelinger oppsøker verdensbyer, frembrytende idéstrømninger og politiske utfordringer.

Vagant har hovedkvarter i Berlin og trykker tekster på alle de skandinaviske språkene. Siden 2005 utgis bladet av Cappelen Damm.
Støttegivere er Bergen kommune, Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Juryen 2104 besto av Karianne Skovholt, leder, førsteamanuensis ved Institutt for språkfag, Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Tiril Rem, frilansjournalist og språkarbeider, Morten A. Strøksnes, idéhistoriker, journalist og forfatter og Kjartan Vevle, bibliotekfaglig direktør ved Biblioteksentralen.