29.05.2020

Stor etterspørsel etter norske foreign rights i april og mai

Koronapandemien har hatt alvorlige virkninger på den internasjonale bokbransjen. Derfor er det ekstra gledelig å se at den utenlandske interessen for norske bøker holder seg. NORLA har innhentet oversikt over rettigheter til de norske bøker solgt av agenter og forlag i Norge i løpet av april og mai. 150 rettigheter er solgt eller fornyet!

Kollasj
Noen av de norske bøkene med flest salg til utlandet i april og mai. Hovedbildet er hentet fra "Villmarksgensere" av Linka Neumann. (Bokens fotografer: Stine Mette Fjerdingstad og Halvdan Jarl Laugerud)

Det er flest salg av barne- og ungdomsbøker samt skjønnlitteratur (begge med 60 kontrakter eller fornyelser), deretter kommer sakprosa (29 kontrakter). Det er også solgt én filmopsjon.
Flere bøker er solgt før de er utgitt i Norge og en del bøker er solgt i auksjoner – i ett tilfelle i en auksjon mellom fem ulike kinesiske forlag! Det gjøres også flerboksavtaler.
Det selges i hovedsak samtidslitteratur, inkludert et gledelig antall debutanter. I tillegg kommer en del kontrakter for romanklassikere og nyere barnebokklassikere.

Språkmessig fordeler kontraktene seg på 30 forskjellige land/språk.
På topp ligger dansk (41), fulgt av bulgarsk (21), tysk (11), russisk (10), svensk (8) og engelsk (7).

Se oversikten over de norske bøkene som nylig er solgt under