20.03.2023

Ukens dikt, uke 12: Aslaug Vaa "Fragment"

Nyt et dikt fra Norge hver uke, gjennom et helt år.

Desktop   3200 x 1800   2

FRAGMENT (fra Du slo ein ring)

Daa me stiga ut paa vegan
var det som aa stiga paa ei ny jord.
Var det slik soleia var?
Hadde det vore so mange litir paa bjørkeleggan fyrr?
Hadde gruset under føtan spraka so lystigt?
Og var den krylryggja kræmaren saa blaa i augo?
Sjaa haslebuskan burti halli flutte seg
og vifta med greinin,
og naar ein la hondi paa bringa
var det som ein tok i spana harpestrengjer.
Høyrde du det?

Aslaug Vaa (1889-1965)

Fra Nord i leite, Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 1934, s. 99-100.

Se diktet i engelsk oversettelse

Ukens dikt

Les mer om serien og se alle diktene her