Fiction
Novel

Gine Cornelia Pedersen

Spring and Beyond
Vår i det hinsidige

Spring and Beyond is a powerful novel about a young girl’s awakening – to sexuality, growth and development, and sudden death. Spring is practising kissing. Experimenting with rubbing her body against the bark of a tree. She is unguarded in her experience of the world. Then death comes knocking, taking someone from her. Is it possible to make contact with the dead? Where do they go? And who is God, really? Spring looks for signs even as everything around her picks up speed, propelling her towards adulthood.

Pedersen vår i det hinsidige

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019