Fiction
Novel

Roy Jacobsen and Anneliese Pitz

The Man Who Loved Siberia. A butterfly collector's memories of East Siberia
Mannen som elsket Sibir. En sommerfuglsamlers erindringer fra Øst-Sibir

Fritz Dörries (1852-1953) lived a life that few of us can grasp today. During his 22 years of adventurous travelling in Siberia, he collected tigers, deer, eagles, plants, and butterflies. He was a mixture of Ed Stafford and Carl von Linnaeus travelling alone in a sledge across Siberia. Cold, beauty, and suffering. The novel is based on his memoirs – an incredible story about nature, travel, and discovery.

Jacobsen og pitz mannen som elsket sibir 9788202638375

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019