Fiction
Novel

Rune Salvesen

The Anti-Feminist
Antifeministen

Damned anti-feminist, Stine says to her husband Fillip. But she doesn’t know a thing. Because Fillip hasn’t told her about what happened when he was a child. When he has to clear out his mother’s house after her death, the smell of cheap perfume and cigarettes still lingers. Among all her belongings, Fillip finds his old diary – where he wrote about everything. Now he must face how the experiences of his childhood home has affected him and his family.

Saalvesen antifeministen 9788202645618

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019