Children and Young Adults
Graphic novel

Nora Dåsnes

Cross My Heart and Hope to Die
Ti kniver i hjertet

Nothing is as before when Tuva and her friends start seventh grade. While one of them now has a boyfriend and another hates everything about falling in love and having boyfriends, Tuva finds it hard to choose sides. Besides, Tuva plans to fall in love herself. Then Miriam shows up. Can you fall in love with a girl and at the same time like the most popular boyband?

For readers age 9 and up

Dåsnes ti kniver i hjertet omslag 2020 logo

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019