Children and Young Adults
Novel

Christoffer Lamøy

Haunted
Hjemsøkt

Can a house be evil?

Mysterious things happen to Henrik and the family when they move to 37 Boathouse Road. There are unexplained noises at night, his little brother is behaving strangely, and when he is alone, Henrik senses that someone is staring at him. Can there really only be Henrik and his family living in the old house?

Something terrible has happened at 37 Boathouse Road – and is about to happen again.

Haunted is a thrilling and nerve-wracking ghost tale about haunted houses and ancient curses. Not one for wimps!

Lamøy hjemsøkt

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019