Children And Young Adults
Picture Book

Gro Dahle

Good Night, Night
God natt, natt

Illustrated by Svein Nyhus.

Good Night, Night is a collection of poetry and drawings that wish the world a good night. The poems are full of tenderness and love for everything from trees and houses to dogs and humans.

This is a book that comforts. It is a lullaby-book. A book that can be read over and over.

A beautiful and poetic book.

Bok 234

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019