Children and Young Adults
Picture Book

Joar Tiberg
Yokoland

Hello Fear!
Hei, Redd!

Everybody is afraid of something. All the fathers, all the mothers and all the children. Not all the time, but it happens. Some people are afraid of angry bears, others are afraid of not having enough money. Some may be afraid of going to school. And some people are afraid of being too happy. Others are afraid of fear itself. But sometimes fear may be useful. Fear may tell you how to avoid danger. Fear may be your friend. Say hello to Fear!

Illustrated by Yokoland.

Tiberg hei redd hd

‘This is a very useful book. The simple and seemingly random surface gives room for personal discoveries and an exploration of concepts.’

www.barnebokkritikk.no

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019