Children And Young Adults
Young Adult Novel

Agnar Lirhus

Otherwise I'm Not a Human Being
Ellers er jeg ikke noe menneske

Mathilde is fourteen. She doesn’t want to go to school. Mom doesn’t understand what’s going on – even when Mathilde ends up in the hospital. She doesn’t have any friends other than a dog named Eddi, and Xiu, her friend she plays with online. But Xiu also has his/her own problems. Otherwise, I’m not a Human Being is about being bullied, but still standing up for yourself, for others, and for the world. And about the fact that most things are the grown ups’ fault.

Nominated for the Critic’s Prize 2018

Lirhus  ellers er jeg ikke noe menneske omslag

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019