Nyheter fra NORLA

Augusthilsen fra NORLA

Fr01 norla08 til web
Foto: Fartein Rudjord

Vi gleder oss til en innholdsrik høst. Bokmessen i Frankfurt blir høstens høydepunkt – da blir vi offisielt gjesteland! Vi gleder oss også stort over besøk til Norge fra tyske bokhandlere, ferdigstillelse av litteratur- og kulturprogram samt reiser til fjern og nær for å promotere norsk litteratur og øvrig kunst som en del av Frankfurt-prosjektet.

Bokhøsten er endelig her, og med det nærmer årets Frankfurter Buchmesse seg med stormskritt. I år gleder vi oss til å oppleve Georgias presentasjon av sitt lands litteratur og ikke minst deres paviljong. Vi ser frem til å ta med norske forfattere til Frankfurt for å gi messedeltakere og publikum en smakebit av det de kan vente seg i 2019. NORLA er selvfølgelig med på den norske bokbransjens fellesstand i hall 5.0, A53, hvor vi også vil presentere høstens fokustitler.

Pressekonferanse og overrekkelsesseremoni
Pressekonferansen under årets messe er viktig for oss. Under pressekonferansen skal vi vise et tysk og internasjonalt pressekorps hvordan året 2019 blir med Norge som gjesteland. Maja Lunde, Erling Kagge, Linn Ullmann kommer og det blir musikkinnslag ved Ferdigsnakka med Fredrik Høyer, Bendik Baksaas og Jo David Meyer Lysne. Vi skal også dele spennende programposter fra litteraturprogrammet og presentere den visuelle profilen og nettsiden til prosjektet.
Under overrekkelsesseremonien i Georgias paviljong på bokmessen i Frankfurt blir Norge offisielt gjesteland. Her skal en norsk og en georgisk forfatter samtale og vi har med oss norske musikere. Forfatteren som skal representere Norge under overrekkelsesseremonien er Åsne Seierstad. Det musikalske innslaget blir ved Herborg Kråkevik, Mathias Eick og Kjetil Bjerkestrand.
I løpet av messen organiserer vi også to andre litterære arrangementer med følgende forfattere: Maja Lunde, Erling Kagge, Matias Faldbakken, Monica Isakstuen, Matias Faldbakken, Tomas Espedal and Linn Ullmann.

I tillegg til tilstedeværelsen og arrangementene i Frankfurt i år, presenterer vi norsk litteratur, Frankfurt-prosjektet og NORLA på bokmessene i Beijing, på Bok & Bibliotek i Göteborg, samt Non/fiction-messen i Moskva, og i tillegg på bransjetreff i Madrid og København, samt på oversetterseminar i Japan.

Tyske bokhandlere til Norge
Vi har nådd en viktig milepæl i Frankfurt-prosjektet: I skrivende stund er det 206 norske titler som skal oversettes til tysk i løpet av 2018 og 2019. Det er vi utrolig stolte over. For at disse bøkene skal ende opp hos leserne, har vi innledet et strategisk samarbeid med tyske bokhandlere.
Startskuddet i satsingen gikk på bokmessen i Leipzig i år, og i løpet av høsten 2018 og våren 2019 inviterer vi tyske bokhandlere til Norge for å inspirere, engasjere og inkludere dem i Frankfurt-prosjektet. De to første gruppene med bokhandlere kommer i september. Gruppene består av bokhandlere fra kjedetilknyttede bokhandler, selvstendige bokhandler, nettbokhandel, barnebokhandel, Börsenverein og distribusjonsleddet. Under besøket skal de blant annet treffe forfattere og norske bokhandlere, samt få en innføring i det norske litterære systemet. Besøkene finner sted i samarbeid med Bokhandlerforeningen.

Paviljongen
I samarbeid med DOGA og NAL, inviterte vi til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av paviljongen Norge skal ha på bokmessen i Frankfurt i 2019. 26. juni offentliggjorde vi konkurransevinner og øvrig premierte utkast på en prisseremoni hos DOGA. Vinnerprosjektet er konkurranseutkastet «Norge forteller» utformet av arkitektkontorene manthey kula og LCLA office. Nå starter videreutviklingen av konkurranseutkastet med arkitektkontorene. Vi gleder oss til fortsettelsen!

På vegne av NORLA,
Halldór Guðmundsson and Margit Walsø

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019