Nyheter fra NORLA

Digitale bransjetreff i samarbeid med Norges ambassader og konsulater

Digitale bransjetreff

I NORLA har vi forberedt oss på en digital høst og vi har fått stor respons fra ambassadene om å presentere norsk litteratur.

Ambassadene får tilgang til høstens fokustittelfilmer og arrangerer sammen med NORLA et bransjetreff lokalt, enten fysisk i ambassaden, konsulatet eller residensen, eller heldigitalt via Zoom. På flere av treffene deltar norske litterære agenter og målgruppene er utenlandske forleggere og oversettere.

Vi jobber nå sammen om digitale bransjetreff for ulike sjangre i Beijing, Berlin, Brüssel, Buenos Aires, Haag, Guangzhou, København, London, Madrid, Mexico City, Moskva, New York, Ottawa, Paris, Seoul, Shanghai, St. Petersburg, Warszawa og Wien. Flere treff planlegges for 2021.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019