Nyheter fra NORLA

Endringer i staben i NORLA

2018.08.30 endringer i norla smil

Janicken von der Fehr (øverst fra venstre) fortsetter i 60 % engasjement som prosjektkoordinator ut året, og har ansvar for Litteratur ut i verden/LUV og er saksbehandler for prøveoversettelser og nettverksstøtte.

Hege Langrusten (øverst i midten) har et vikariat i NORLA. Hun har ansvar for barne- og ungdomslitteratur og administrerer søknader om oversettelsesstøtte til fagbøker.

Ansvaret for sakprosa deles mellom Per Øystein Roland (øverst til høyre) og Dina Roll-Hansen (nederst til venstre), som også koordinerer programmet Nye stemmer.

Mette Børja (nederst i midten) er ny kontaktperson for nettsiden Books From Norway.

Oliver Møystad (nederst til høyre) er ansvarlig for skjønnlitteratur for voksne.

Kontakt oss

Se oversikt over alle som arbeider i NORLA her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019