Nyheter fra NORLA

Fellowship for internasjonale forleggere av barne- og ungdomslitteratur

Gruppebilde redigert foto hege langrusten
Deltakere på Lillehammer i 2017. Foto: Hege Langrusten

Vi inviterer utenlandske forlag/redaktører, underagenter og scouter til å søke om deltagelse på vårt seminar på Norsk litteraturfestival på Lillehammer, i mai 2020. I år vil fokuset være på litteratur for barn og unge.

Fellowshipet arrangeres i av NORLA i samarbeid med Den norske Forleggerforening og støttes økonomisk av Utenriksdepartementet.

Programmet går fra 26. til 29. mai 2020.
Og søknadsfristen er 31. januar 2020.

Les mer

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019