Nyheter fra NORLA

Hagen Agency feirer 10 år

Hagen Agency feirer 10 år og NORLA sender varme gratulasjoner til agent Eirin Hagen.

2015 eirin hagen

Hagen Agency er Norges første selvstendige litteraturagentur. Eirin Hagen selger norske bokrettigheter til utenlandske forlag, og representerer både skjønnlitteratur, bøker for barn og ungdom, utvalgte sakprosatitler samt akademiske bøker.

Vi i NORLA vil gjerne få lov til å takke for godt og langt samarbeid, og ser frem til fortsatt godt samarbeid i mange år framover!

Besøk Hagen Agencys websider her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019