Nyheter fra NORLA

Internasjonal kultursatsing i Hurdalsplattformen

Nye ministre fb
Fra v.: Anette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt. Foto: NTB kommunikasjon/Statsministerens kontor

I Hurdalsplattformen, der Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger det politiske grunnlaget for en ny mindretallsregjering, lanseres økt satsing på å fremme norsk kultur i utlandet.

Dette er godt nytt for norsk litteratureksport. Hurdalsplattformen har en ambisjon om å øke satsingen på norsk kultureksport og næringsfremme på det europeiske og globale markedet.

NORLA har merket økt etterspørsel etter norske bøker og forfattere i utlandet over flere år, og gleder oss til å gå i gang umiddelbart for å realisere ambisjonene i samarbeid med regjeringen.

Vi ønsker Annette Trettebergstuen og Anniken Huitfeldt velkommen som Kultur- og likestillingsminister og Utenriksminister!

Hurdalsplattformen kan leses her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019