Nyheter fra NORLA

Juryarbeidet er i gang!

Jury2
Juryen hadde første møte i dag. F.v.: Gisle Nataas, Margit Walsø, Espen Røyseland, Ingerid Helsing Almaas, Stian Hole og Halldór Guðmundsson.

Gjestelandspaviljongen er det visuelt viktigste i prosjektet Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. I januar inviterte NORLA og DOGA til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av denne paviljongen. 66 forslag er godkjent til videre juryering, og i dag møttes juryen for første gang.

Juryleder og prosjektleder Halldór Guðmundsson gleder seg stort over konkurransen og alle de innkommende forslagene. I dag, fredag 6. april, ble første jurymøte avholdt.

- Jurymøtet har vært svært inspirerende og lærerikt. Jeg er imponert over nivået på og ydmyk over arbeidet som er lagt ned i forslagene. Jeg gleder meg til stort til den videre prosessen, sier Halldór.

Juryen skal møtes flere ganger i løpet av våren for å vurdere de innkommende forslagene. Juryen er satt sammen for å sikre riktigst mulig vurdering og består av medlemmer med bred faglig kompetanse.

Juryens medlemmer er:

  • Halldór Guðmundsson. Juryleder og prosjektleder for gjestelandsprosjektet, engasjert av NORLA
  • Margit Walsø. Direktør for NORLA
  • Arkitekt MNAL Ingerid Helsing Almaas. Seniorrådgiver ved Design og arkitektur Norge (DOGA)
  • Arkitekt MNAL Espen Røyseland. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Stian Hole. Forfatter og illustratør

Rollen som juryens sekretær ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) v/ Gisle Nataas arkitekt MNAL/Konkurranseleder NAL.

Konkurransens vinner offentligjøres siste del av mai 2018.

Vil du vite mer om konkurransen? Besøk gjerne konkurransens nettside på NAL sine nettsider her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019