Nyheter fra NORLA

Juryarbeidet er i gang!

Jury2
Juryen hadde første møte i dag. F.v.: Gisle Nataas, Margit Walsø, Espen Røyseland, Ingerid Helsing Almaas, Stian Hole og Halldór Guðmundsson.

Gjestelandspaviljongen er det visuelt viktigste i prosjektet Norge som gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt 2019. I januar inviterte NORLA og DOGA til åpen plan- og designkonkurranse for utforming av denne paviljongen. 66 forslag er godkjent til videre juryering, og i dag møttes juryen for første gang.

Juryleder og prosjektleder Halldór Guðmundsson gleder seg stort over konkurransen og alle de innkommende forslagene. I dag, fredag 6. april, ble første jurymøte avholdt.

- Jurymøtet har vært svært inspirerende og lærerikt. Jeg er imponert over nivået på og ydmyk over arbeidet som er lagt ned i forslagene. Jeg gleder meg til stort til den videre prosessen, sier Halldór.

Juryen skal møtes flere ganger i løpet av våren for å vurdere de innkommende forslagene. Juryen er satt sammen for å sikre riktigst mulig vurdering og består av medlemmer med bred faglig kompetanse.

Juryens medlemmer er:

  • Halldór Guðmundsson. Juryleder og prosjektleder for gjestelandsprosjektet, engasjert av NORLA
  • Margit Walsø. Direktør for NORLA
  • Arkitekt MNAL Ingerid Helsing Almaas. Seniorrådgiver ved Design og arkitektur Norge (DOGA)
  • Arkitekt MNAL Espen Røyseland. Oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
  • Stian Hole. Forfatter og illustratør

Rollen som juryens sekretær ivaretas av Norske arkitekters landsforbund (NAL) v/ Gisle Nataas arkitekt MNAL/Konkurranseleder NAL.

Konkurransens vinner offentligjøres siste del av mai 2018.

Vil du vite mer om konkurransen? Besøk gjerne konkurransens nettside på NAL sine nettsider her

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com