Nyheter fra NORLA

Kunst og kultur for ytringsfrihet

20170817 norla 238
NORLAs direktør Margit Walsø. Foto: Eivind Røhne

Under framleggelsen av kulturmeldingen Kulturens kraft slår Trine Skei Grande fast at kulturpolitikk er ytringsfrihetspolitikk. Vi i NORLA kunne ikke vært mer enig.

I år feiret Bokmessen i Frankfurt 70 år siden den åpnet igjen etter andre verdenskrig. Ytringsfrihet, publiseringsfrihet og en åpen internasjonal dialog har stått sentralt i alle disse årene – og gjør det fremdeles. I sitt 70ende år arrangeres bokmessen i et urolig Europa, og messens rolle som plattform for diskusjon og det frie ord er dermed høyst relevant.

I 2019 er Norge gjesteland ved bokmessen. Som foregangsland for ytringsfrihet har Norge et ansvar for å bidra i messens arbeid for en åpen internasjonal dialog.

– Ytringsfrihet står sterkt i det norske samfunnet – og dette vil være sentralt for Norges presentasjon i 2019, sa Juergen Boos, direktør for bokmessen, under pressekonferansen NORLA holdt under årets bokmesse.

Kulturmeldingen viser at regjeringen verdsetter kunsten og kulturen som utviklende og bevarende for det frie ord. Som gjesteland skal Norge sette agenda og bruke statusen til å fremme demokrati og det frie ord gjennom kunst og kultur.

– Kunst og kultur er ytringar med samfunnsbyggande kraft. Eit rikt og variert kulturliv er et vilkår for eit velfungerande demokrati, sier Trine Skei Grande i pressemeldingen fra Kulturdepartementet i tilknytning til framleggelsen av kulturmeldingen.

I kulturmeldingen står det:
«Bokmessa set eit viktig søkjelys på Europa som humanistisk prosjekt, der ytringsfridom, kulturelle rettar og demokrati er sentrale tema. Det gir ein sjanse til å vise fram korleis satsing på kultur kan medverke til forståing og toleranse i samfunnsdebatten, og fremje våre perspektiv og tankesett for eit internasjonalt publikum».
Som gjesteland i 2019 vil Norge presentere et omfattende litteratur- og kulturprogram, der norske forfattere reiser til Tyskland til møter med leserne. Gjennom den mangfoldige språklige og litterære rikdommen i bøkene for barn og unge, sakprosaen og skjønnlitteraturen for voksne vil det tysktalende publikummet få innblikk i kunst, kunnskap, kultur og det norske samfunnet. De kan, som det sies i Olav H. Hauges dikt, bli med til en «våg dei ikkje visste um».

Vi er glade for at det internasjonale fribynettverket ICORN og Stavanger som friby for forfulgte forfattere blir en del av den norske presentasjonen ved Bokmessen i Frankfurt 2019. Gjennom samarbeidet med dem vil det frie ord tematiseres både interessevekkende og aktuelt på en viktig internasjonal arena.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019