Nyheter fra NORLA

Lesetimen – konkurranse i samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket og NORLA

Lesetimen konkurranse

Som en del av Bokåret har Nasjonalbiblioteket en lesekampanje. I én time, torsdag 23. mai kl.19.00 – 20.00 utfordrer Nasjonalbiblioteket alle i Norge til å sette av en time til å lese.
Et ledd i lesekampanjen er en konkurranse i samarbeid med oss i NORLA, der man kan vinne en tur til bokmessen i Frankfurt.

Vinnerne blir med Nasjonalbiblioteket til Bokmessen i Frankfurt 18.-20. oktober 2019 og får oppleve kulturprogrammet i Frankfurt-by, bokmessen – og selvfølgelig paviljongen til Norge. Vinnerne får inngangsbilletter, fly og hotell for seg selv og en til.

For å være med i konkurransen legger man ut et bilde av hva man skal lese under Lesetimen på sosiale medier og bruker #lesetimen.
Vinnerne trekkes 24. mai.

Følg Lesetimen på Facebook

Delta i konkurransen her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019