Nyheter fra NORLA

Norge æresgjest ved Bokmessen i Frankfurt 2019 – NORLA bygger opp prosjektteamet

Img 3879 cut
Fra v: Marit Ingvill Sande, Andrine Pollen, Halldór Gudmundsson og Margit Walsø.

Norsk litteratur har de senere årene erobret stadig mer plass internasjonalt, og oppmerksomheten om Norge ved Bokmessen i Frankfurt 2019 gir mulighet til å ta denne suksessen videre. NORLA skal gjennomføre denne store satsingen for Norge, og vil samarbeide med forfattere, forlag, agenter, oversettere og kulturinstitusjoner i Norge og Tyskland om å lage et attraktivt og nyskapende kulturprogram fra alle kunstfelter og presentere en rik samtidslitteratur i alle sjangre.

Halldór Gudmundsson begynte som prosjektleder for den norske hovedlandspresentasjonen 1. mars. Seniorrådgiver i NORLA, Andrine Pollen, går inn i prosjektteamet som litteraturkoordinator. Med seg får de Marit Ingvill Sande, som vil fungere som koordinator for kulturprogrammet det kommende året. Det norske prosjektteamet vil kompletteres av en PR-ansvarlig og en koordinator som etterfølger Marit Ingvill Sande fra 2018. Disse stillingene lyses ut på et senere tidspunkt. Prosjektteamet for Frankfurt 2019 er en del av NORLA, og prosjektlederen vil rapportere til NORLAs direktør.

Bakgrunn:

Halldór Gudmundsson er født i Reykjavik i 1956 og har lang erfaring fra litteratur- og kulturbransjen på Island, blant annet som forlagssjef for Mál og menning. I perioden fra 2008-2011 var han prosjektleder og direktør for «Sagenhaftes Island» – Islands gjestelandsprosjekt ved bokmessen i Frankfurt. Fra 2012 var han direktør for konserthuset Harpa i Reykjavik.

Andrine Pollen, f. 1968, har vært ansatt i NORLA siden 1997. Hun er utdannet litteraturviter med tysk i fagkretsen. Hun har inngående erfaring med internasjonal kulturformidling og promotering av norsk litteratur og forfattere i utlandet. Hun har store kunnskaper om oversettelse og et omfattende nettverk i internasjonal og norsk bokbransje.

Marit Ingvill Sande, f. 1966, er ansatt i Utenriksdepartementet, og var underdirektør i Kulturseksjonen 2013-2016. Hun har vært kulturattaché ved ambassaden i Moskva i perioden 2008-2013, og er utdannet i slaviske språk og kultur fra Paris. For tiden hospiterer hun hos NORLA. Hun er bredt orientert om norsk kunst, design og kultur og har et stort internasjonalt nettverk.

NORLA, Senter for norsk litteratur i utlandet, fremmer norsk litteratur-eksport gjennom aktivt promosjonsarbeid og støtte til oversettelse. Norge som gjesteland i Frankfurt 2019 er finansiert ved statlige og private midler.

Bokmessen i Frankfurt er verdens største og viktigste litterære samlingspunkt og løfter hvert år frem ett land som får et særlig fokus, inkludert en egen paviljong på selve messen og et omfattende aktivitetsprogram. I tillegg til bøker og forfattere promoteres landets historie, kultur og næringsliv gjennom et stort antall arrangementer og presseoppslag, og det finnes neppe noen annen arena i verden som gir så stor samlet oppmerksomhet på ett land.
Les mer om bokmessen i Frankfurt og det å være hovedland på messens nettsider.

Kontaktinformasjon:
Margit Walsø, direktør NORLA, margit.walso@norla.no, 90 65 45 74
Halldór Gudmundsson, prosjektleder Frankfurt 2019, halldor.gudmundsson@norla.no
Andrine Pollen, litteraturkoordinator Frankfurt 2019, andrine.pollen@norla.no, 41 23 26 26
Marit Sande, koordinator kulturprogram (fung.) Frankfurt 2019, marit.sande@norla.no, 91 32 04 89

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019