Nyheter fra NORLA

Kristin Fridtun mottar Bokhandelens sakprosapris 2015 for sitt forfatterskap

NORLA gratulerer Kristin Fridtun med mottagelsen av Bokhandelens sakprosapris 2015 for sitt forfatterskap. Prisen er et samarbeid mellom Bokhandlerforeningen og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), og er på 50.000 kroner. Bokhandlerforeningens sakprosapris skal gå til en forfatter i etableringsfasen som i prisåret utmerket seg med en ny bok av høy kvalitet. Juryen har bestått av oversetter Kristin Gjerpe, sakprosakritiker i NRK og forfatter Arnhild Skre, samt sakprosakritiker i Morgenbladet og forfatter Espen Søbye.

Kristin fridtun foto   silje krager
Kristin Fridtun mottar Bokhandelens sakprosapris på 50.000 kroner for sitt forfatterskap. Foto: Silje Krager

Fra juryens begrunnelse: «Dei seinare åra har det vokse fram sterk interesse for bøker som tek for seg det norske språket. (…) Prisen for 2015 går til ein forfattar som vitaliserer denne bokgruppa og opnar det norske språket på nye måtar. Dels skjer dette ved ei leiken og essayistisk undring over kor mangfaldig meining orda våre kan ha. Dels ved at forfattaren skriv levande og drivande godt og forståeleg. Dette til og med om teoriar som elles er beryktede for å fremma tung produksjon av terminologi heilt ugjennomtrengjeleg for allmennlesaren. Den tredje måten prisvinnaren opnar språket på er å dela sine store kunnskapar innan filologien. Alt dette kjem til oss gjennom ei karakteristisk forfattarstemme som med si frimodige og trygge språkføring knyter seg til det beste i norsk essayistikk. Bokhandlaranes Sakprosapris til forfattar 2016 går til Kristin Fridtun for boka Kjønn og ukjønn. Ordhistoriske essay

Om Kristin Fridtun
Filolog og forfatter Kristin Fridtun er født i 1987 og oppvokst i Elverum. Hun er en skattet foredragsholder, har fast språkspalte i avisen Dag og Tid og har tidligare gitt ut bøkene Norsk etymologisk oppkok fra 2012 og Nynorsk for dumskallar i 2013.

Om Bokhandelens sakprosapris
Bokhandlerforeningen deler årlig ut sakprosapriser til forfattere og oversettere. En fagbokpris og en oversetterpris. Prisene er et samarbeid med NFF. Prisene tildeles lovende forfatter- og oversetterskap som er i etableringsfasen. Vedkommende må ha en ny utgivelse det foregående året for å komme i betraktning. Prisene er på 50.000 hver.

Les mer om Kristin Fridtun og bøkene hennes her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com