NORLAs initiativ og tiltak som fremmer norsk litteratureksport

Fra gjestelandsprosjekter til diktserier og oversettepriser. Her kan du lese mer om NORLAs promosjonsarbeid.

Prosjekter vi jobber med

Avsluttede prosjekter