Nyheter fra NORLA

NORLA har inngått avtale med IPR License

Ipr bokmesse 1.plass foto per øystein roland dsc 0287
Foto: Per Øystein Roland

En av NORLAs hovedmålsetninger er å bidra til at norske bøker og forfattere sikres best mulig eksponering i utlandet og derigjennom økt rettighetssalg. Dette arbeidet intensiveres ved at NORLA har inngått en avtale med rettighetsportalen IPR License.

Samarbeidet har så langt resultert i at 65 aktuelle norske titler er tilgjengelig på IPRs nettsider. Det første utvalget inkluderte titler som har vært NORLAs såkalte fokustitler våren og høsten 2018.
NORLAs mål er å kunne inkludere de ca. 1.300 norske titlene som pr. i dag er tilgjengelig i portalen Books from Norway.com. Portalen er en unik kilde til informasjon på engelsk om norske bøker i mange sjangre. Den driftes av NORLA og oppdateres av rettighetshaverne.

Fakta
IPR License ble etablert i 2012 og eies av Frankfurter Buchmesse, Copyright Clearance Center og China South Publishing & Media Group. IPR samarbeider med Publishing Perspectives og gjennom avtalen vil norske bøker sikres økt synlighet gjennom deres kanaler.
Oppføringer på IPRs plattform har så langt nådd rettighetskjøpere i 214 land og fra 267 språk.

I tillegg til titlenes synlighet tilbyr IPR tilrettelegging av mulighet til å fullføre både lisenssalg både nasjonalt og internasjonalt. Dette er en valgfri mulighet, som kan være av interesse for forleggere/rettighetshavere uten erfaring fra salg av rettigheter.

NORLAs finske søsterorganisasjon FILI har samarbeidet med IPR i nesten to år og er fornøyd med samarbeidet de har hatt rundt å gjøre deres utvalgte finske titler tilgjengelige i utlandet.

NORLAs direktør Margit Walsø kommenterer avtalen på følgende måte:
NORLA har som målsetning å hele tiden utvikle og forsterke vår innsats for å informere verden om alle de gode norske bøkene som utgis. Gjennom vår avtale med IPR License vil informasjon om norske bøker fra den engelskspråklige portalen Books from Norway bli tilgjengelig for et enda større bransjepublikum enn tidligere. Vi ser frem til dette.
NORLAs samarbeid med IPR License gjør det mulig å nå rettighetskjøpere fra hele verden som er på jakt etter kvalitetslitteatur i de fleste sjangre. Og samtidig sikrer vi at norske forfatteres rettighetshavere får synlighet i en relativt ny, internasjonal kanal med et bredt nedslagsfelt og også markedsføringsmuskler”.

Besøk Books from Norway her

Besøk IPR License her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019