Nyheter fra NORLA

NORLA har inngått avtale med IPR License

Ipr bokmesse 1.plass foto per øystein roland dsc 0287
Foto: Per Øystein Roland

En av NORLAs hovedmålsetninger er å bidra til at norske bøker og forfattere sikres best mulig eksponering i utlandet og derigjennom økt rettighetssalg. Dette arbeidet intensiveres ved at NORLA har inngått en avtale med IPR License.

Samarbeidet har så langt resultert i at 65 aktuelle norske titler er tilgjengelig på IPRs nettsider. Det første utvalget inkluderte titler som har vært NORLAs såkalte fokustitler våren og høsten 2018.
NORLAs mål er å kunne inkludere de ca. 1.200 norske titlene som pr. i dag er tilgjengelig i portalen Books from Norway.com. Portalen er en unik kilde til informasjon på engelsk om norske bøker i mange sjangre. Den driftes av NORLA og oppdateres av rettighetshaverne.

Besøk Books from Norway her

Besøk IPR License her

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com