Nyheter fra NORLA

NORLA søker prosjektleder for Norge som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt 2019

Prosjektleder 33b

Les mer om Norge som hovedland ved Bokmessen i Frankfurt i 2019 her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019