Nyheter fra NORLA

Økt eksport for norsk litteratur

Kunst i tall 2017 se bildekreditering

“Kunst i tall 2017” er en årlig rapport over inntektene til kulturindustrien i Norge; litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst. Rapporten er laget av Rambøll Management Consulting for Norsk Kulturråd.
Rapporten for 2017 viser økt salg av utenlandske rettigheter til norske bøker: reelle inntekter fra salg av rettigheter, samproduksjon og royalties fra utlandet har økt med 9,4 prosent årlig siden 2013 og veksten var 20 prosent fra 2016 til 2017.

Det er viktig å ta i betraktning at tallene ikke inkluderer norske forfattere med utenlandske agenter. Dermed faller forfattere som Jo Nesbø, Lars Mytting, Jørn Lier Horst, Linn Ullmann, Karl Ove Knausgård og flere andre utenfor. Den reelle omsetningen er med andre ord vesentlig høyere.

Les rapporten her.

Mer om rapporten her.

Se historikken og tidligere års rapporter her.

(Illustrasjon: Ida Ekblad, utstilling ved Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, 2013. © Ida Ekblad / Bono 2018. Foto: Børre Høstland)

Norge er gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 er Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com