Nyheter fra NORLA

Stabilt nivå for salg av norsk litteratur gjennom pandemien

Kunst i tall x 2

Rapporten “Kunst i tall 2020” viser at salgsinntekter for norske bøker i Norge og samlede inntekter fra salg av rettigheter, samproduksjon og royalties fra utlandet har holdt seg på stabilt nivå gjennom pandemien.

Rapporten er en årlig rapport over inntektene til kulturindustrien i Norge; litteratur, musikk, visuell kunst og scenekunst. Den er laget av Rambøll Management Consulting for Norsk Kulturråd. Fra og med 2019 er også inntekter til norske forfattere via utenlandske agenturer inkludert i tallene.

I tillegg til rapporten er det publisert et dynamisk Dashboard på Kulturrådets nettsider der brukerne selv kan klikke rundt og velge grupper, filtre og visninger av tallene som er publisert.

Les rapporten her
Kulturrådets pressemelding
Dashboard «Kunst i tall 2020»

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019