Nyheter fra NORLA

Vaffelhjarte på kortlisten til britisk pris for beste oversatte barnebok

Waffle hearts

Maria Parrs populære debutroman for barn, Vaffelhjarte, er kortlistet til den britiske prisen The Marsh Award for Children’s Literature in Translation 2015.
NORLA gratulerer bokens oversetter Guy Puzey og forfatteren Maria Parr!

The Marsh Award for Children’s Literature in Translation vil sette søkelyset på det faktum at færre enn 3% av alle barnebøker som utgis i Storbritannia er oversettelser fra ikke-engelskspråklige land.

Prisen The Marsh Award for Children’s Literature in Translation er utdelt hvert annet år siden 1996, og prisen ble etablert for å feire den beste oversettelsen av en barnebok fra et fremmespråk til engelsk, som er utgitt i Storbritannia. Målsetningen bak prisen er å sette søkelyset på den høye kvaliteten og bredden i oversatt skjønnlitteratur for unge lesere.
Prisen administeres av ESU (The English Speaking Union) på vegne av The Marsh Christian Trust, og prisen tildeles oversetteren.

Les mer om prisen og se hele kortlisten her.

Les mer om oversetteren Guy Puzey her.

Og hør et spennende intervju der han snakker blant annet om oversettelse av ‘nesten-banningen’ i boken på Nrk.no.

Vaffelhjarte utgis med tittelen Waffle Hearts i Storbritannia av Walker Books Ltd., med oversettelsesstøtte fra NORLA.
Les omtale og anmeldelser av den engelske oversettelsen her.

Vaffelhjarte er så langt utgitt på, eller er under oversettelse til, 24 språk. Les mer om utenlandssalget av boken her.
Se samlet oversikt over alle utenlandssalg her.

Les mer om Maria Parr og Vaffelhjarte her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019