Søk

Torseter mulegutten hd

俄温德·托赛特 Øyvind Torseter

Mule Boy 骡子男孩
Mulegutten

Bjorvand astrid lindgren hd

阿格尼斯·玛格丽特·比约王德 A-M. Bjorvand & L. Aisato

Astrid Lindgren 阿斯特丽·林德恩
Astrid Lindgren

Fiske vaskedamen hd

安娜·菲斯克 Anna Fiske

The Cleaning Lady 清洁女佣
Vaskedamen

Aisato, lisa  en fisk til luna hd

丽萨·爱萨托 Lisa Aisato

A Fish for Luna 露娜的鱼
En fisk til Luna

Lie slapsefjell 2008

比约恩·R·李 Bjørn R. Lie

Slush Mountain 泥浆山
Slapsefjell

Gjerde jakta hd

克里斯蒂安·维克·耶尔德 Christian W. Gjerde

The Search for the Four-Leaf Clover 寻找四叶草
Jakta på firkløveren

Øvsteng førstemamma på mars hd

格丽德·艾克斯·俄温斯滕 G. A. Øvsteng

First Mum on Mars 第一个登上火星上的妈妈
Førstemamma på Mars

Tjensvold bo flyttar ut hd

特鲁德·田斯瓦尔德 Trude Tjensvold

Bo Moves Out 博搬走了
Bo flyttar ut

Fiske palle puddel. et hundeliv

安娜·菲斯克 Anna Fiske

Palle Poodle 贵宾犬帕拉
Palle Puddel

Fiske farmor og jeg

安娜·菲斯克 Anna Fiske

Grandma and I 我和外婆
Farmor og jeg

Rønne tiloversmari

尼娜·诺达尔·露娜 Nina Nordal Rønne

Leftover-Ella 剩下的埃拉
Tiloversmari

Meisingset sky hd

托尔伯格·R·梅辛赛特 T. R. Meisingset

Cloud 云
Sky

Tiberg hei redd hd

约尔·蒂贝尔格 Joar Tiberg

Hello Fear! 你好,恐惧!
Hei, Redd!

Kristensen amundsens siste reise

Monica Kristensen 莫妮卡·克里斯滕森

Amundsen's Last Voyage 阿蒙森最后的旅行
Amundsens siste reise

Storeulvsyndromet backlist

Thomas Hylland Eriksen 托马斯·荷兰德·埃里克森

The Paradox of the Big Bad Wolf 大灰狼的悖论
Storeulvsyndromet

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019