NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

13.-26. mai
Oslo

NORLAs Oversetterhotell er tilbake!

Vi inviterer norsk-oversettere til å søke opphold på Hotell Bondeheimen, som ligger midt i Oslo sentrum. Tilbudet om Oversetterhotell gis til fire oversettere hver sesong. Vårsesongen er i perioden 13.-26. mai.

17.-20. mai

Stengt i NORLA

NORLA holder stengt fredag 17. mai og andre pinsedag, mandag 20. mai.
Vi er tilbake tirsdag 21. mai. 

Riktig god syttende mai og pinse!

28.-31. mai
Lillehammer

Norsk-oversettere til Lillehammer

Også i år ønsker vi i NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.
For inntil ti deltakere dekker vi reisekostnader, kost og losji fra tirsdag 28. til fredag 31. mai.

4.- 7. juni
Oslo

Fellowship i Oslo - Skjønnlitteratur for voksne

4.-7. juni går NORLAs Fellowship av stabelen, denne gang i Oslo – tidligere har det vært avholdt på Lillehammer.
16 internasjonale forleggere fra 14 land, fra Egypt i øst til Mexico i vest, kommer til Oslo for å for å bli kjent med Norge og norsk litteratur. På programmet står forlagsbesøk, forfatterpresentasjoner og møter med norske agenter i tillegg til sosiale og kulturelle aktiviteter i et sommervakkert Oslo.

19.-23. juni
Kina

NORLA til Beijing International Book Fair

NORLA deltar på Beijing International Book Fair (BIBF), 19.-23. juni 2024. Her an publikum også få møte den prisvinnende forfatteren og illustratøren Kristin Roskifte.
Velkommen til vår stand nr. E1 A22!
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte.

26.-30. juni
Sør-Korea

Møt to norske forfattere og NORLA på Seoul International Book Fair

Besøkende kan møte både forfatterne Kristin Roskifte og Anne Sverdrup-Thygeson, i tillegg til i NORLA Sør-Korea under Seoul International Book Fair, 26.-30. juni. Norge er i år bokmessens “Spotlight country” – velkommen til stand nr. B18!
Kontakt oss dersom du ønsker å avtale et møte med NORLA.

1. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen.

1. september

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

1. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

1. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs fokustitler vil prioriteres.

1. november

Søknadsfrist: Tilskudd til oversettelse og produksjonstilskudd til illustrerte bøker

Vennligst merk at det innføres nye søknadsfrister i 2024, med i alt tre frister for norske bøker i alle sjangre:
1. februar, 1. april og 1. november