NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

10.-31. mai

Norske barne- og ungdomsbok-uker i Köln

2019 internationale kinder  und jugendbuchwochen koeln plakat

Norge er gjesteland under årets internasjonale barne- og ungdomsbok-uker i Köln og 11 forfattere og illustratører fra Norge deltar i ulike programposter.
I tillegg til de mange spennende litterære arrangementene for både publikum og skoleklasser viser festivalen norske filmer, en teaterforestilling av Bergens-teatret Open Windows basert på Gro Dahle og Svein Nyhus’ billedbok Snill og en utstilling med Stian Holes illustrasjoner sammenstilt med fotografier av Ute Behrend og Thekla Ehling.

17.-20. mai

NORLAs kontor stengt 17. mai

Norsk flagg i vind på stang

NORLA har stengt på grunnlovsdagen 17. mai.
Vi er tilbake mandag 20. mai.

God 17. mai!

21.-26. mai

NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

2019 litteraturfestival

Internasjonalt forleggerseminar

NORLA og Den norske Forleggerforening inviterer hvert år utenlandske forleggere til et seminar om norsk litteratur under Norsk Litteraturfestival. Seminaret ble i år utlyst som et fellowship, og interessen for å delta var veldig stor. Tema i år er skjønnlitteratur for voksne. Første dag møtes forleggerne norske kolleger i Oslo. Dagen etter drar de på besøksrunde til noen sentrale norske forlag, før de tar toget til Lillehammer. I tillegg til et kulturelt program, får de her presentasjoner av en gruppe aktuelle norske skjønnlitterære forfattere. Seminaret er støttet av Utenriksdepartementet.

Oversetterseminar

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur
Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

04. juni

Pressekonferanse i Frankfurt

Bokmessen i frankfurt 3.plass hege flagg

Frankfurtprosjektet innebærer også et omfattende kulturprogram. 2019 er et år, hvor Norge har en helt eksepsjonell mulighet til å presentere sine kulturuttrykk på noen av Tysklands fremste kunst- og kulturarenaer. Høstens program skal vi presentere på en pressekonferanse i Frankfurt 4. juni.

10.-11. juni

NORLAs kontor stengt for pinse

NORLA har stengt for pinse mandag 10. juni.
Vi er tilbake tirsdag 11. juni.

19.-20. juni

Nye stemmer til Midsommerfestival i Leipzig og Berlin

Kull 5 bw nytt

Vårens fem nye stemmer vil sammen med Maja Lunde delta på en litteraturfestival på Litteraturhaus Leipzig 19. juni og på et arrangement i Berlin 20. juni i regi av den norske ambassaden.

01. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

01. august

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

15. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser (for norske agenter og forlag)

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.

Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

15. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, her.

Oversettere av norsk litteratur kan også søke NORLA om støtte til prøveoversettelser dersom de ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland.
Ordningen for oversettere har ingen søknadsfrist, les mer her.

01. oktober

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

15. november

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com