NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

09.-22. mai

Endelig tilbake: NORLAs oversetterhotell

Bondeheimen

Denne våren får vi endelig gleden av å ønske velkommen til Oslo de oversetterne som opprinnelig ble innvilget plass på NORLAs oversetterhotell våren 2020. På grunn av pandemien måtte reisene utsettes.
Vi gleder oss til å ta dem godt imot!

Les mer om oversetterhotellet her
Det kommer nye sjanser for flere norsk-oversettere til høsten.

26.-29. mai

Norge er gjesteland på Bokmessen i Warszawa

Wtk 2021 1

Norge er gjesteland ved bokmessen i Warszawa 26. – 29. mai. Bokmessen finner sted i Kulturpalasset og er Polens viktigste bokmesse.
Gjestelandsprosjektet organiseres av NORLA i tett samarbeid med den norske ambassaden i Warszawa.

Bokmessen er en spennende anledning til å presentere bredden i norsk litteratur for det polske markedet og for forfatterne å møte sine polske lesere. Vi inviterer til et omfattende program der 30 forfattere fra Norge deltar i ulike 50 arrangementer i alle sjangre for både publikum og bokbransje. Vi tilbyr også møteplasser mellom norske agenter og utenlandsk bransje.

Se all vår informasjon her
Besøk messens hjemmeside

30. mai-02. juni

Norsk litteraturfestival på Lillehammer med rettighetssenteret Lillehammer Rights

2022 lillehammer rights (1)

NORLA inviterer internasjonale forleggere, redaktører, underagenter og scouter til å søke på fellowship til Lillehammer og Norsk Litteraturfestival, 31. mai til 2. juni. I år markerer vi den fysiske åpningen av det nyopprettede rettighetssenteret Lillehammer Rights på Scandic Victoria Hotel, der alle fellows vil få et bord. Rettighetssenteret er i samarbeid med Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. I tillegg fortsetter vi med vårt populære seminar, der du vil bli presentert nye stemmer fra Norge. I år var deltakere i alle sjangre og språk velkomne til å søke. (Søknadsfristen utløp 18. februar).

Les mer om Lillehammer Rights
Besøk festivalens nettsider

31. mai-03. juni

NORLAs oversetterprogram på Lillehammer 2022

2022 lillehammer oversetter fb kopi

Også i år ønsker NORLA å samle oversettere av norsk litteratur på Lillehammer i forbindelse med Norsk Litteraturfestival/Sigrid Undset-dagene.
Vi dekker reisekostnader, kost og losji for 15 oversettere fra tirsdag 31.5. til fredag 3.6. Deltakerne vil få faglig påfyll og kan fritt følge festivalens rikholdige program. I tillegg kan de delta på deler av årets internasjonale forleggerseminar: Lillehammer Rights.

31. mai-03. juni

Bokhandlere til Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Fem britiske og tyske bokhandlere kommer til Lillehammer 31.5-3.6 for å bli kjent med norsk litteratur: De skal møte norske bokhandelkollegaer og forfattere, samt følge festivalprogrammet og besøke Bjerkebæk, Sigrid Undsets hjem.
Programmet er en videreføring av bokhandlerstrategien fra Frankfurt-prosjektet og er støttet av den norske ambassaden i London.

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Book photo mikołaj palazzo on unsplash

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

07. juni

Digital oversetterworkshop med oversettere av Victoria Kiellands roman "Mine menn"

Kollasj kielland og boka

Noen ganger er det slik at en hel gjeng med oversettere sitter og jobber med samme bok på samme tid til mange forskjellige språk. Da vil de kunne ha stor nytte av å møte hverandre og diskutere hvordan andre har løst de oversettertekniske problemene de selv sitter og sliter med.

13. juni

Bransjetreff i Wien

Austria m bildekanlinje

Ambassaden i Wien arrangerer litterært bransjetreff for østerrikske forlag og oversettere 13. juni. Kjersti Anfinnsen og Andrine Pollen fra NORLA deltar.

15.-17. juni

NORLA møter nordiske kollegaer i Stockholm

Ansatte ved de nordiske litteraturkontorene – nettverket NordLit – møtes en gang i året, og denne gangen holdes seminaret i Stockholm, 15.-17. juni.

Vi gleder oss til å møte våre nordiske kollegaer for å utveksle erfaringer og planer!

Her kan du lese mer om tilskudd til nordiske oversettelser som de nordiske litteraturkontorene forvalter på vegne av Nordisk Ministerråd.

23.-24. juni

Norwegian Arts Abroads (NAA) kompetanseprogram til New York

Naa logo 600 600x400

Norwegian Arts Abroads (NAA) kompetanseprogram har sin fjerde samling i New York den 23. og 24. juni. Her vil første dag gi deltakerne generell input om hvordan man kan slå gjennom på det amerikanske markedet. På dag to er det tid for individuelle møter med bransjefolk innen de ulike kunstfeltene, og om kvelden vil det holdes et åpent publikumsarrangement hvor deltakerne presenterer filmene de har laget om prosjektene sine i løpet av våren.

Les mer om kompetanseprogrammet og deltagerne

01. august

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Book photo artis kančs on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

01. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

University photo nathan dumlao, unsplash. mjpg

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

01. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Calendar photo sigmund, unsplash m

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om tilskudd til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne.
Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterier for oversettelsestilskudd. Oversettelsen må skje direkte fra norsk.
Tilskudd til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått midler fra Utenriksdepartementet, her.

Oversettere av norsk litteratur kan også søke NORLA om tilskudd til prøveoversettelser dersom de ønsker å plassere en bok de har tro på i sitt hjemland.
Ordningen for oversettere har ingen søknadsfrist, les mer her.

01. september

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Eksport  og markedstiltak foro mette børja

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

01. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Books photo  sharon mccutcheon on unsplash m

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

01. oktober

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk faglitteratur

Book photo mikołaj palazzo on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonstilskudd for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

15. november

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Book photo artis kančs on unsplash m

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon.

Frankfurt 2019