NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

2.-10. oktober
Serbia - Beograd

Fokus på norsk og nordisk litteratur for unge lesere i Serbia

Nordisk institutt ved Universitetet i Beograd arrangerer en utstilling av nordisk barne- og ungdomslitteratur oversatt til serbisk 2.-8. oktober. I den forbindelse holder de en rekke mindre arrangementer knyttet til utstillingen: paneldebatter, boklanseringer, foredrag for studenter mm. Samarbeidspartner er blant annet den norske ambassaden i Beograd.

5.- 6. oktober
Georgia

Oversetterseminar i Tbilisi

NORLA vil sammen med det skandinaviske senteret ved Tbilisi State University (TSU) i Tbilisi arrangere oversetterseminar for studenter og oversettere i Tbilisi.
Første dag vil studentene vil få en innføring i norsk litteratur og delta i et tekstverksted om en tekst fra norsk til georgisk. Elisabeth Beanca Halvorsen deltar som forfatter fra Norge.
Andre dag vil vi fokusere på samoversettelse og oversettelse fra georgisk til norsk. Denne delen av seminaret arrangeres i samarbeid med Norsk Oversetterforening.

5. oktober
Digitalt

Påmeldingsfrist: Oversetterkonditori: høstens fokustitler

Endelig er oversetterkonditoriet tilbake!
Vi gleder oss til å presentere høstens fokustitler onsdag 11. oktober kl. 15-16 (CET).

Påmeldingsfrist: 5.10. kl. 12 (CET).
Meld deg på her

Velkommen!

10. oktober
Norge, Oslo

Møte i NORLA faglitterære råd for skjønnlitteratur

Møte i NORLAs faglitterære råd for skjønnlitteratur for vurdering av søknader om tilskudd til oversettelse med frist 1. august.

11. oktober
Digitalt

Oversetterkonditori: høstens fokustitler

Endelig er oversetterkonditoriet tilbake!
Vi gleder oss til å presentere høstens fokustitler onsdag 11. oktober kl. 15-16 (CEST).

Påmeldingsfrist: 5.10. kl. 12 (CEST).
Meld deg på her

Velkommen!

12. oktober
Norge - Oslo

Arabisk oversetterseminar

Som en del av opptrappingen til at Norge skal være gjesteland i Kairo i 2024, arrangerte vi et seminar for etablerte og potensielle oversettere til arabisk på forsommeren i år. Målsettingen var å oppmuntre flere til å oversette til arabisk. Seminaret var svært vellykket, med mange og engasjerte deltakere, så torsdag 12. oktober arrangerer vi et oppfølgingsseminar for deltakerne. Innledere er Anette Garpestad fra Cappelen Damm Agency og oversetter Mohammad Habeeb.

16. oktober
Norge

Kinesisk pressebesøk til Norge

Den norske ambassaden i Beijing inviterer 7 kinesiske journalister /skribenter / influensere til Oslo og Bergen for å fremme norsk litteratur og kultur. 16. oktober er viet litteratur. Gjestene besøker Deichman og Future Library-skogen, og kommer til NORLA for å få en orientering om NORLAs arbeid og litteratur fra Norge.

18.-22. oktober
Tyskland

NORLA til Frankfurter Buchmesse

NORLA er tilstede på årets bokmesse i Frankfurt, der bokbransjen igjen er samlet på en norsk fellesstand: 4.1/C24.
Vi ser frem til å ønske gamle og nye kontakter velkommen!

Ta kontakt hvis du ønsker å avtale et møte med oss.

29.-31. oktober
De forente arabiske emirater

NORLA til bokmessen i Sharjah

Som ledd i forberedelsene til Norges deltakelse som gjesteland ved bokmessen i Kairo i januar, reiser NORLA til bokmessen i Sharjah i De forente arabiske emiratene 29.-31. oktober. Dette er en viktig rettighetsmesse som vil gi et bredt kontaktnett og oversikt over hele den arabiskspråklige forlagsverden.
NORLA vil delta på bokmessens Publishers conference som retter seg mot den delen av den internasjonale og arabiskspråklige forlagsbransjen som driver med rettighetssalg.

7. november
Tyskland

Bransjetreff i München

I forbindelse med Kronprinsparets besøk til Tyskland i november arrangerer NORLA og den norske ambassaden i Berlin et bransjetreff for norsk og tysk forlags- og bokhandlerbransje, i samarbeid med tyske Börsenverein.
Dette blir også startskuddet for den kommende gjestelandssatsingen i Leipzig 2025!

15. november
Norge

Søknadsfrist: Oversettelsestilskudd til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke tilskudd til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonstilskudd for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

25. november- 3. desember
Mexico

NORLA og norske forfattere til Guadalajara

I samarbeid med den norske ambassaden i Mexico vil NORLA igjen ha stand på bokmessen i Guadalaraja i Mexico.
FIL Guadalajara er verdens største spanskspråklige bokmesse, med stor publikumstilstrømning og bransjedeltakere fra hele Latin-Amerika og resten av verden. NORLA har vært til stede i flere år, i 2022 for første gang med egen stand. I år er forfatterne Jens K Styve og Nina Lykke invitert til å delta på bokmessens program, og to norske litteraturagenter vil også være til stede på den norske standen for å bli kjent med meksikansk og latinamerikansk forlagsbransje.

5. desember
Norge - Oslo

Ukrainsk litteratur og samoversettelse - lansering av spesialutgave av tidsskriftet Mellom

Siden i våres har NORLA, Norsk Oversetterforening, Ukrainsk forening i Oslo og tidsskriftet Mellom hatt et samarbeidsprosjekt.
Hensikten har vært å bidra til rekruttering av flere oversette fra ukrainsk til norsk, siden det det siste året har vist seg at dette er en kompetanse det er skrikende mangel på. Vårt svar har vært å spleise NORLAs kontakter som oversetter fra norsk til ukrainsk med Oversetterforeningens medlemmer. Med dette som utgangspunkt har det blitt satt sammen 6 oversetterpar som har oversatt et utvalg tekster skrevet av Ukrainske forfattere fra 1800-tallet frem til i dag. Utvalget er gjort ved Iryna Sabor og har fått tittelen «Med ord som motstand».

7. desember
Digitalt

Påmeldingsfrist: Oversetterkonditori: julespesial

Vi inviterer til oversetterkonditoriets julespesial på selveste Lucia-dagen, onsdag 13. desember kl. 15-16 (CET)!

Påmeldingsfrist: torsdag 7.desember kl. 12 (CET)
Meld deg på her her

Velkommen!

13. desember
Digitalt

Oversetterkonditori: julespesial

Onsdag 13. desember er selveste Lucia-dagen. Og vi ser frem til å samles i oversetterkonditoriets julespesial, kl. 15-16 (CET).

Påmeldingsfrist: torsdag 7. desember kl. 12 (CET)
Meld deg på her her

Velkommen!