NORLAs aktiviteter for å fremme norsk litteratureksport

06.-13. april

NORLAs kontor stengt i påskeferien

Mette påske4

Vi holder stengt i forbindelse med påskeferien, fra mandag 6. april.
Kontoret åpner igjen tirsdag 14. april.

Les gjerne årets påskeboktips fra oss som jobber i NORLA her

Vi ønsker alle en riktig god påske!

26. april

UTSATT: Norske forfattere til Sveits

2020 norwegian day zurich final

Arrangementene i Sveits er utsatt, tentativt til september.

01. mai

Nominasjonsfrist: kandidater til NORLAs oversetterpris 2020

Pokal gylden

NORLA deler årlig ut en pris til en oversetter av norsk litteratur. Prisen tildeles for oversettelser gjort direkte fra norsk.
I 2020 skal prisen tildeles et ungt oversettertalent av sakprosa for å stimulere til fortsatt innsats for norsk litteratur.

Vi tar gjerne i mot forslag til kandidater du mener fortjener NORLAs oversetterpris!

Les mer om NORLAs oversetterpris og tidligere vinnere her.

Send oss dine forslag til kandidater innen 1. mai 2020, ved å klikke her.

01. mai

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Det vil en tid framover være sterke begrensninger på eksport- og markedstiltak som inkluderer reiser og aktiviteter for forfattere utenlands. Til søknadsfristen 1. mai for tilskuddsordningen for eksport- og markedstiltak i utlandet ser vi derfor gjerne søknader som har digital vinkling. Vi oppfordrer også søkere til å tenke nytt, og gjerne fram i tid. Det er fullt mulig å søke nå for prosjekter som tenkes gjennomført i 2021, og der forprosjekteringen enten kan starte allerede nå, eller senere.

Les mer

01. mai

NORLAs kontor stengt 1. mai

Vi holder stengt fredag 1. mai.
Kontoret åpner igjen mandag 4. mai.

04.-07. mai

AVLYST: Bokmessen i Bologna

2020 bologna children’s book fair oppdatert

Bokmessen i Bologna ble først utsatt, men er nå avlyst.

Besøk bokmessens webside.

11.-24. mai

UTSATT: Ny sesong på NORLAs Oversetterhotell

Bondeheimen foto bondeheimen

Pga. koronasituasjonen har vi valgt å utsette vårens besøk av fire nye norsk-oversettere til NORLAs oversetterhotell i Oslo, hotell Bondeheimen.
Vi ser frem til å ønske de fire oversetterne velkommen til høsten isteden.

Les mer om NORLAs oversetterhotell og tidligere gjester her.

25.-29. mai

ENDRET: NORLAs aktiviteter under Norsk litteraturfestival på Lillehammer

Norsk litteraturfestival  lillehammer

Norsk litteraturfestival på Lillehammer har pga. koronakrisen gjort en del endringer i sine planer:

*Istedenfor fysisk festival på Lillehammer lager de i år digital festival – Nordens største, 29.-31. mai!
*Barnebok-programmet Pegasus utsettes til september, da skoler og barnehager forhåpentligvis er tilbake i normal gjenge igjen.
*Sigrid Undset-dagene, som var grunnlaget for selve festivalen, gjenoppstår i november på Bjerkebæk. Dette skjer 21.-22. november som sammenfaller med 100-årsdagen for utgivelsen av romanen Kransen.

Og som en forsmak på det hele lager de verdens minste festival – digitalt – allerede torsdag 26. mars kl 14-15. Her blir det forfattermøter etc. i en tidligere telefonkiosk som nå er blitt lesekiosk – som en av 100 planlagte. Programmet kan følges av alle på Facebook.
(Les mer om FB-eventet her).

NORLAs planlagte program for internasjonale forleggere og oversettere av barne- og ungdomsbøker må dessverre avlyses. Men alle som i år søkte om deltagelse vil få delta på digitalt seminar med presentasjoner av aktuelle barne- og ungdomsbokforfattere.
Dette «webinaret» planlegges holdt torsdag 28. mai.

01. juni

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

01. august

Søknadsfrist: Forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet

NORLA forvalter Utenriksdepartementets ordning for tilskudd til forfatter- og foreleserbesøk til høyere læresteder i utlandet der det undervises i norsk.
Besøk av forelesere og forfattere fra Norge er ment som et verdifullt og inspirerende supplement til den ordinære undervisningen

Les mer her.

01. august

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.
Den har en maksimal søknadssum på 50 000 kroner.

Les mer

01. august

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

15. september

Søknadsfrist: Utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur

Norske agenter og forlag kan søke NORLA om tilskudd til utvidete prøveoversettelser av norsk litteratur til engelsk. Tilskuddet skal gå til bøker med et særlig potensiale for utenlandssalg.
Midlene kommer fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.

Les mer om ordningen her.

15. september

Søknadsfrist: Prøveoversettelser av norsk litteratur

Forleggere og agenter både i utlandet og Norge kan søke NORLA om støtte til prøveoversettelser av norske bøker. Det kan søkes om støtte til både skjønnlitteratur og sakprosa for barn/unge og voksne. Bøkene det søkes om må være utkommet og oppfylle NORLAs kriterer for oversettelsesstøtte.
Oversettelsen må skje direkte fra norsk. Støtte til prøveoversettelser av NORLAs utvalgte titler vil prioriteres.

Les mer om ordningen for forleggere og agenter, som har fått støtte fra Utenriksdepartementet, her.

01. oktober

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk faglitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk faglitteratur her.

Det er også mulig å søke produksjonsstøtte for særlig rikt illustrerte utgivelser.
Les mer her.

01. november

Søknadsfrist: Tilskudd til eksport- og markedstiltak i utlandet for norske bøker og forfattere

Mette fargerike bøker 1

Ordningen skal bidra til å styrke eksport, etterspørsel og markedsutvikling for norske bøker og forfattere i utlandet, og med det øke inntjeningen til norske aktører.
Prosjektene det søkes om tilskudd til, skal være rettet mot å åpne nye markeder for en eller flere bøker eller forfattere, eller mot å videreutvikle eksisterende markeder.

Ordningen er finansiert av NORLA med midler fra regjeringens satsing på kulturell og kreativ næring, og skal styrke aktørene i verdikjeden som jobber med å markedsføre og selge norsk kunst og kultur internasjonalt.
Den har en maksimal søknadssum på 50 000 kroner.

Les mer

15. november

Søknadsfrist: Oversettelsesstøtte til norsk skjønnlitteratur

Les mer om hvordan søke støtte til oversettelse av norsk skjønnlitteratur her.

Utenlandske forlag kan også søke produksjonsstøtte for bildebøker av norske forfattere og illustratører.
Les mer om ordningen her.

På Books from Norway finner du informasjon på engelsk om norske bøker i alle sjangre. Informasjonen utarbeides av rettighetshavere og NORLA.

www.booksfromnorway.com

Norge var gjesteland ved Bokmessen i Frankfurt

I 2019 var Norge gjesteland på Bokmessen i Frankfurt. Prosjektnettsiden er Norway2019.com. Besøk gjerne denne siden for mer informasjon, nyheter og arrangementer.

Frankfurt 2019